Umowa przyrzeczona – co to jest?

Chcesz zakupić nieruchomość od dewelopera? Z firmą deweloperską możesz podpisać różne umowy, a jedną z nich jest umowa przedwstępna. Strony zobowiązują się w niej do zawarcia umowy przyrzeczonej. Dowiedz się, na czym polega umowa przyrzeczona i kiedy jest zawierana.

 

Czym jest umowa przyrzeczona i jaki ma związek z umową przedwstępną?

Umowa przyrzeczona, która jest często określana jako ostateczna lub definitywna, została uregulowana w kodeksie cywilnym. Ma ona bezpośredni związek z umową przedwstępną, w której jedna (lub obie strony) zobowiązuje się do zawarcia w przyszłości transakcji sprzedaży.

Przykład: Twoim celem są mieszkania Ząbki. Znalazłeś już lokale, które chciałbyś kupić, ale potrzebujesz czasu na zgromadzenie potrzebnych środków, np. musisz spieniężyć część swojego majątku. Rozwiązaniem będzie umowa przedwstępna – dzięki niej:

  • Unikniesz sytuacji, gdy nieruchomość zostanie sprzedana innej osobie – zarezerwujesz sobie wybrane mieszkanie
  • W przyszłości będziesz mógł dążyć do tego, aby podpisać umowę kupna-sprzedaży – będziesz mógł wyegzekwować podpisanie jej przez drugą stronę

Zawarcie umowy przedwstępnej, po której nastąpić powinna umowa przyrzeczona, jest też korzystne dla sprzedającego, czyli aktualnego właściciela nieruchomości. Po podpisaniu takiej umowy może on być pewny, że druga strona jest zainteresowana zakupem nieruchomości i w przyszłości dojdzie do transakcji.

W jakim terminie powinna zostać zawarta umowa przyrzeczona?

Termin, w jakim powinno dojść do podpisania umowy przyrzeczonej, powinien zostać wskazany w umowie przedwstępnej. Zdarza się jednak, że nie jest on określony. Co wówczas? Jeżeli podpisałeś umowę, w której zabrakło tego punktu, to pozostaje zajrzeć do kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta:

  • W terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania jej zawarcia – jeżeli tylko jedna ze stron jest uprawniona do takiego żądania
  • W terminie wyznaczonym przez stronę, która wcześniej złożyła oświadczenie – gdy obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin

Musisz też pamiętać, że nie będziesz mógł żądać zawarcia umowy, jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, nie został wyznaczony termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jakie są konsekwencje niepodpisania umowy przyrzeczonej?

Może się zdarzyć tak, że jedna ze stron umowy przedwstępnej mimo wcześniejszych deklaracji nie będzie zainteresowana podpisaniem umowy przyrzeczonej. Przykładowo właściciel mieszkania, które zamierzałeś kupić, może zmienić plany i uznać, że nie opłaca mu się sfinalizować umówionej wcześniej transakcji. Co wówczas? Możesz:

  • Żądać naprawienia szkody, którą poniosłeś przez to, że liczyłeś na zawarcie umowy przyrzeczonej – chyba że w umowie przedwstępnej została uregulowana kwestia odszkodowania
  • Dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej – warunkiem jest to, aby umowa przedwstępna spełniała wymaganą formę.

Roszczenia z tytułu umowy przedwstępnej mogą się przedawnić. Ma to miejsce z upływem roku od dnia, w którym miała zostać zawarta umowa przyrzeczona.

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments