Umowa na drogę Borkowo Falenta – Pierzchały – Pierzchałki podpisana

Uroczyste podpisanie umów z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza, odbyło się 19.11.2021 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

 

Jednym z dofinansowanych zadań, na które umowy podpisano w piątek, 19 listopada była inwestycja w gminie Czernice Borowe. Chodzi o remont drogi gminnej Borkowo Falenta – Pierzchały – Pierzchałki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi o długości 2,2 km wraz z poboczami i oznakowaniem. Na realizację zadania gmina otrzyma wsparcie w wysokości 400 345,82 zł, co stanowi 69,29% kosztów kwalifikowalnych inwestycji – informuje gmina Czernice Borowe.

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

  • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
  • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
  • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
  • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
  • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

 

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments