Uhonorowanie laureatów olimpiad przedmiotowych

Na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu, w dniu 27.06.2013 r., zostali uhonorowani laureaci olimpiad przedmiotowych.

Na sesję zaproszono sześciu uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w roku szkolnym 2012/2013. Wśród uhonorowanych laureatów znaleźli się: Filip Burkacki ze Szkoły Podstawowej nr 2, Karolina Kaliszewska i Maksymilian Wesoły ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Bartosz Szczepkowski, Piotr Brykała i Jan Brykała z Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu. Uczniowie przybyli na sesję wraz z opiekunami oraz dyrektorami szkół.

Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu Piotr Jeronim złożyli uczniom gratulacje oraz wręczyli im upominki i listy gratulacyjne.

Charakterystyka laureatów:

Szkoła Podstawowa nr 2

Filip Burkacki, uczeń kl. VI B w roku szkolnym 2012/2013 zdobył tytuł finalisty w Konkursie Przyrodniczym oraz został laureatem Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Osiągnięciem ucznia jest również zajęcie III miejsca w Powiatowym Konkursie Językowym z języka angielskiego.

Filip interesuje się historią, przyrodą oraz informatyką. Z tych przedmiotów otrzymał oceny celujące. Filip bardzo lubi czytać książki, uczyć się języka angielskiego praz grać w piłkę nożną.

Opiekun: Anna Kaczyńska

Szkoła Podstawowa nr 1

Maksymilian Wesoły, uczeń klasy IV A, uzyskał tytuł laureata międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny” uzyskując maksymalną liczbę punktów.

Maksymilian interesuje się matematyką, informatyką oraz robotyką i przyrodą. Dodatkowo uczy się języka rosyjskiego i hiszpańskiego.

Jest opiekuńczym i niezwykle lubianym kolegą.

Opiekun: Mariusz Ryszczyk

 

Karolina Kaliszewska to wzorowa uczennica klasy VI Ai, która w bieżącym roku szkolnym zdobyła tytuł Laureata w Konkursie Języka Polskiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Od klasy czwartej uczęszczała na koło języka polskiego aby rozwijać dwoje zainteresowania humanistyczne. Od najmłodszych lat interesuje się literaturą i sztuką. Dużo czyta i świetnie pisze. Jej prace są oryginalne, przemyślane i niejednokrotnie bardzo dojrzałe.

Karolina za swoje działania na rzecz klasy i szkoły została nominowana do tytułu Absolwenta Roku, zaś uzyskany przez nią tytuł Laureata jest niewątpliwie ukoronowaniem jej pilnej pracy i dowodem zdolności w zakresie języka polskiego.

Od dwóch lat aktywnie działa w szkolnym wolontariacie. Jest niezwykle kreatywna, rzetelna, bardzo koleżeńska i zaangażowana w życie szkoły a przy tym skromna.

Opiekun: Anna Durska

Publiczne Gimnazjum

Bartosz Szczepkowski jest uczniem klasy III F, który uzyskał tytuł laureata Konkursu Historycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W trakcie trzyletniej edukacji w gimnazjum szczególnie dużo uwagi poświęcał biologii i historii. Przez trzy lata uczęszczał na zajęcia koła historycznego i brał udział w konkursach z tego przedmiotu. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce.

Jest odpowiedzialny, sumienny i pracowity. Wśród kolegów w klasie cieszy się dużym autorytetem.

Opiekun Bogumiła Mocek.

Piotr Brykała uczeń klasy III C jest laureatem Konkursu Historycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dostał się również do etapu wojewódzkiego kuratoryjnego konkursu z chemii. Dzięki swojej ciężkiej pracy doczekał się trzech tytułów laureatów ogólnopolskich konkursów: „Olimpus”, „Galileo” i „Albus”. Zwyciężył też w szkolnym konkursie mitologicznym.

Przez wszystkie lata nauki w gimnazjum rozwijał swoje zainteresowania, które przynosiły mu liczne sukcesy. Jest człowiekiem, który dzięki swojej determinacji potrafi osiągnąć każdy postawiony przez siebie cel. W trzeciej klasie gimnazjum uzyskał najwyższą średnią w szkole 5,83.

Interesuje się historią, rozwojem militarią oraz mitologią. Uwielbia czytać różnego rodzaju książki, które rozwijają jego wyobraźnię.

Piotr jest osobą, która poza osiągnięciami w nauce dba o sprawność fizyczną. Od czterech lat uczęszcza na treningi tekwon-do, zajął trzecie miejsce w sztafecie olimpijskiej na zawodach międzypowiatowych lekkoatletycznych w Kadzidle.

Piotr chciałby studiować na wydziale chemii Wojskowej Akademii Technicznej.

Opiekun: Paweł Grabowski

Jan Brykała jest uczniem trzeciej klasy. Uzyskał tytuł laureata Konkursu Historycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ponadto osiągnął liczne sukcesy w konkursach: Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, uzyskał tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie Galileo, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie z chemii Albus, 2 miejsce w szkolnym konkursie z biologii. Osiągnął wysokie wyniki w etapie dekanalnym w diecezjalnym konkursie biblijnym w klasie 1 i 2 oraz wysokie miejsca w szkolnych konkursach matematycznych. Osiągnął średnią ocen 5,72.

Jan jest osobą kulturalną, inteligentną i ciekawą świata. Wiele czasu spędza na nauce, jest bardzo oczytany, książki to jedna z jego pasji.

Interesuje się informatyką, filmami i muzyką. Pasjonuje się grą w tenisa ziemnego, z przyjemnością wsiada też na rower.

Lubi pomagać innym, znajomym w odrabianiu lekcji, rodzinie w domu. Charakteryzuje się także uporem w dążeniu do obranego celu.

Marzy o studiowaniu chirurgii stomatologicznej i ortodontyki.

Opiekun: Paweł Grabowski


Urząd Miasta Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments