Uczelnia Lingwistyczno – Techniczna w Przasnyszu zaprasza na krótkie kształcenie specjalistyczne

Uczelnia Lingwistyczno – Techniczna zaprasza osoby z maturą lub bez na trzysemestralne kształcenie specjalistyczne. Nauka będzie odbywać się on-line.

 

– Oferujemy kształcenia specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury w zakresie: dyplomowany specjalista informatyk, logistyk, ekonomista, dietetyk, dyplomowany specjalista administracji, reklamy, rachunkowości – informuje ULT.

Po krótkim kształceniu zawodowym słuchacz otrzyma wyższe kwalifikacje zawodowe. Szkoła obiecuje minimum teorii, maksimum zajęć praktycznych, liczba ECTS 90, tytuł zawodowy specjalista dyplomowany.

Słuchacz otrzymuje świadectwo specjalisty dyplomowanego po dostarczeniu świadectwa dojrzałości, jeżeli nie posiada świadectwa otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kształcenia specjalistycznego. Absolwent może kontynuować naukę na studiach I stopnia o profilu praktycznym i wówczas część uzyskanych kompetencji może być uznana przez Uczelnię.

 

Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa zawierają następujące niezbędne elementy:

 1. nazwę dokumentu – odpowiednio: „świadectwo dyplomowanego specjalisty” albo „świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa”;
 2. informację o treści: „wydane w Rzeczypospolitej Polskiej”;
 3. nazwę i siedzibę uczelni;
 4. godło uczelni;
 5. imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza świadectwa;
 6. informacje dotyczące kształcenia specjalistycznego, w tym nazwę, liczbę semestrów i wynik ukończenia;
 7. wykaz zajęć wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych;
 8. pieczątkę imienną i podpis rektora albo osoby przez niego upoważnionej;
 9. pieczęć urzędową uczelni;
 10. miejscowość i datę wydania świadectwa;
 11. znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Chętni mogą się kontaktować pod numerem: 608 863 339, egolebiowska@ult.edu.pl. Zapisy trwają na stronie pod linkiem www.dyplomowanyspecjalista.pl.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments