Uchodźcy z Ukrainy. Do ziemi przasnyskiej przybyło blisko 30 dzieci bez opiekunów prawnych

Polską granicę przekroczyły setki tysięcy obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną. To głównie kobiety i dzieci. Część spośród tych ostatnich przekracza granicę bez jakichkolwiek dokumentów i nie zawsze z rodzicami. Do powiatów makowskiego i przasnyskiego, na skutek rozmaitych kolei losu, trafiło aż kilkadziesiąt dzieci bez dorosłych opiekunów. Część z nich przybyła do Polski pod opieką cioć, babć lub znajomych. Ich sytuację prawną musiał uregulować Sąd Rejonowy w Przasnyszu.

 

Już w kilka dni po napaści Rosji na Ukrainę do powiatu przasnyskiego zaczęli trafiać pierwsi uchodźcy. Swoje pierwsze kroki kierowali najczęściej do Ośrodków Pomocy Społecznej, które służyły merytorycznym wsparciem. Uciekający z Ukrainy ludzie trafiali tu nie tylko z bagażem ciężkich doświadczeń, ale masą problemów i wątpliwości prawnych, bowiem życie pisze nieoczekiwane scenariusze.

 

Do najpoważniejszych z nich należała kwestia dzieci, których rodzice zostali na Ukrainie. Trafiły one do Polski pod opieką babć, cioć lub przyjaciół, a zalegalizowanie ich pobytu czy reprezentowanie ich interesów na naszym terytorium bez obecności opiekuna prawnego nie było możliwe.

Polski rząd, licząc się z wystąpieniem tego typu problemów, 12 marca 2022 r. przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, której  art. 25 ust. 5 reguluje kwestię tego, kto może zostać opiekunem tymczasowym uchodźczego dziecka oraz wykonywać pieczę nad jego osobą i majątkiem.

Ośrodki Pomocy Społecznej zostały wyposażone w stosowny wzór wniosku, który można złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym. Sąd podczas tzw. szybkiego posiedzenia, zwoływanego np. w sprawach aresztowych, może ustanowić opiekuna tymczasowego, co umożliwia wybranej dorosłej osobie reprezentowanie interesów ukraińskiego dziecka w polskich realiach, np. uzyskanie numeru PESEL, uzyskanie świadczenia lub zapisanie malucha do szkoły. Tego typu działanie w pewnym stopniu zapobiega również handlowi ludźmi i trafieniu dziecka w niepożądane ręce.

 

– Od początku ukraińskiego kryzysu uchodźczego Sąd Rejonowy w Przasnyszu ustanowił tymczasowych opiekunów w przypadku 27 nieletnich; pierwszy opiekun tymczasowy został ustanowiony w dniu 18 marca 2022 roku. Żaden z ustanowionych dotychczas opiekunów tymczasowych nie był narodowości polskiej — poinformowała nas prezes Sądu Rejonowego w Przasnyszu Małgorzata Wąsowska.

Czasem zdarzało się, że jedna osoba stała się opiekunem tymczasowym dla większej liczby dzieci. Sąd Rejonowy w Przasnyszu przyznał jednej osobie czworo podopiecznych.

 

M.Jabłońska

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments