Trzy przasnyskie samorządy otrzymały środki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Wojewoda Mazowiecki podpisał z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 170 umów na realizację tegorocznych edycji Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wśród beneficjentów środków z Funduszu Solidarnościowego znalazły się miasto i gmina Przasnysz oraz powiat przasnyski.

 

Program „Opieka wytchnieniowa”

W ramach edycji 2021 Programu „Opieka wytchnieniowa” przeznaczono łącznie 7 599 962,15 zł. Środki te popłyną do 98 mazowieckich samorządów z przeznaczeniem na objęcie opieką wytchnieniową 1 248 osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, w tym:

 

  • 770 osób w ramach pobytu dziennego przez 85 gmin
  • 205 osób w ramach pobytu całodobowego przez 24 gminy
  • 273 osób w ramach specjalistycznego poradnictwa przez 7 powiatów

 

Do miasta Przasnysz w ramach tego programu popłynie 14 277 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

W ramach edycji 2021 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” pieniądze przyznano 72 mazowieckim samorządom, w tym 61 gminom i 11 powiatom. Chodzi o sumę 13 853 661,22 zł przeznaczoną na objęcie usługami asystenckimi 944  osób z niepełnosprawnościami i zatrudnienie w tym celu 567 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniami równoważnymi i dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z których minimum 70 procent stanowią osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

Na asystentów osób niepełnosprawnych środki otrzymały: gmina Przasnysz – 99 195 zł, miasto Przasnysz – 50 031 zł oraz powiat przasnyski – 243 448 zł.

Jak wynika z zestawienia przesłanego przez biuro prasowe wojewody, rekordzistą w woj. mazowieckim okazał się powiat przysuski położony na południowo-zachodnim krańcu województwa, który na „Asystenta” otrzymał aż 1,6 mln zł.

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments