Trwa realizacja projektu termomodernizacji szpitala w Przasnyszu.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez szpital powiatowy w Przasnyszu jest termomodernizacja. Projekt pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”, współfinansowany z funduszy UE. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 26 października 2018 r. Planowane zakończenie jego realizacji to koniec drugiego kwartału 2020 roku.

–Środki zarezerwowane z budżetu Unii Europejskiej wyniosą blisko 3,5 miliona złotych – informuje Starosta Krzysztof Bieńkowski. –Resztę stanowi wkład własny. Całkowita wartość tego projektu wynosi 6.785.628,00 złotych.

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku szpitala, obejmująca docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację węzła cieplnego, instalację kolektorów słonecznych i gruntowych pomp ciepła do wspomagania ogrzewania wody oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED wraz instalacją paneli fotowoltaicznych.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych może rozwiązać umowę, jeżeli Beneficjent nie rozpocznie realizacji projektu w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych. Dyrekcja przasnyskiego szpitala informuje, że realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku. –Chcielibyśmy zdementować pogłoski jakoby realizacja tego projektu była zagrożona, a dofinansowanie wstrzymane. – mówi Dyrektor SPZZOZ. –Terminy zawarte w umowie są przestrzegane i nic nie wskazuje na to, że do poprawy efektywności energetycznej miałoby z jakiegokolwiek powodu nie dojść. –Obecnie przygotowujemy szczegółową specyfikację zamówień. W związku z tym kolejne umowy dotyczące realizacji projektu zostaną zawarte w późniejszym terminie. – informuje.

Kwoty przyjęte we wniosku na realizację poszczególnych elementów termomodernizacji budynku zostały ustalone w oparciu o regulamin konkursu oraz o szacunkowe wartości podane przez audytorów. Przed rozpoczęciem realizacji zadań należy jednak dokonać weryfikacji pierwotnych wyliczeń nakładów rzeczowych, m.in. podania ilości okien, ilości opraw itp., a następnie dokonać wyceny finansowej wyliczonego zakresu rzeczowego wg. aktualnie obowiązujących cen. Takie postępowanie urealni koszty na poszczególnych zadaniach i pozwoli zaplanować – zbilansować całość termomodernizacji. -Jesteśmy w trakcie wstępnych wycen, po zakończeniu których możliwe będzie ogłoszenie przetargu. –informuje dyrekcja SPZZOZ. -Przewidywany termin ogłoszenia przetargu to kwiecień 2019 roku.

Realizacja tego projektu trwa i nie jest więc w żaden sposób zagrożona.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments