Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Jednorożcu

Trwa przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jednorożcu. Jej koszt to ponad 8 mln złotych.

 

Wójt Gminy Jednorożec Krzysztof Nizielski poinformował, że trwa realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec”.

Do 6 sierpnia 2026 roku ma ją wykonać firma StalBudom Sp. z.o.o. z Warszawy za kwotę 8 625 990,00 zł.

– Gmina na tą inwestycję pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 030 000,00 zł – dodaje wójt.

Zakres zadania obejmuje:

  • Wykonanie dokumentacji projektowej, w skład której będą wchodzić: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany z opracowaniami towarzyszącymi w zakresie niezbędnym do pozyskania dla zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • Wykonanie branżowych projektów technicznych w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających po ich zakończeniu uzyskanie odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika naturalnego oraz uzyskanie poprawy efektywności i niezawodności procesu oczyszczania ścieków, jak również uzyskania kompostu o parametrach umożliwiających zmianę odpadu w produkt poprawiający właściwości gleby (nawóz) wpisany na listę nawozową właściwego ministra,
  • Właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji, jaką jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec wraz z wykonaniem lub przebudową niezbędnych obiektów oraz infrastrukturą techniczną niezbędnych do jej funkcjonowania,
  • Wykonanie prób hydraulicznych, uruchomienie, rozruch mechaniczny oraz technologiczny instalacji stanowiących przedmiot zamówienia,
  • Przeprowadzenie szkoleń załogi oczyszczalni ścieków w niezbędnym zakresie do obsługi obiektu wraz z przekazaniem instrukcji obsługi obiektu,
  • Osiągnięcie zakładanego efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych nie gorszych niż zdefiniowane w programie funkcjonalno- użytkowym,
  • Uzyskanie wszelkich dokumentów, opinii oraz spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i zgłoszenia obiektu do użytkowania jednostce administracyjnej właściwej ze względu na lokalizację obiektu,
  • Uzyskanie efektu ekologicznego dla remontu i modernizacji reaktorów biologicznych, co do ilości i jakości oczyszczonych ścieków, zgodny z programem funkcjonalno- użytkowym, oraz uzyskanie wpisu na listę nawozową właściwego ministra, w związku z budową kompostowni bębnowej.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments