Trasa Przasnysz – Chorzele oraz ścieżka rowerowa w związku z gazociągiem nie są jeszcze dokończone

W następnym tygodniu powinien rozstrzygnąć się przetarg na dokończenie całej trasy Przasnysz-Chorzele wraz ze ścieżką rowerową. Do starostwa docierają sygnały o niedogodnościach z korzystania ze ścieżki rowerowej znajdującej się w sąsiedztwie pasa infrastrukturalnego Przasnysz-Chorzele.

Wyjaśniamy, że zarówno sama droga, jak również ścieżka nie są jeszcze dokończone, w związku z budową gazociągu w pasie infrastrukturalnym. Inwestycja została tak zaplanowana, aby w momencie układania gazociągu nie trzeba było niszczyć wcześniej wykonanej nawierzchni.

Budowa gazociągu rozpocznie się w najbliższym czasie. W ślad za gazociągiem będzie postępować asfaltowanie ostatniej warstwy oraz malowanie i oznakowanie ciągu drogowo-infrastrukturalnego. Wszystkie wjazdy na trasie ścieki rowerowej, których aktualnie brakuje będą wyasfaltowane. Na drogę natomiast zostanie położona 4 cm. warstwa ścieralna.

Wjazdy nie zostały wykonane z dwóch powodów: a) wzdłuż trasy będzie kładziony gazociąg, który będzie te wjazdy przerywał, b) wjazdy muszą mieć większą nośność niż ścieżka rowerowa, dlatego powinny byś wykonane w innej technologii.

W związku z racjonalnie rozłożonym skomplikowanym, ale jakże ważnym dla naszego powiatu procesem inwestycyjnym w zakresie pasa drogowego i ścieżki rowerowej pod kątem realizacji gazociągu i linii energetycznej prosimy mieszkańców o cierpliwość. W tym roku zostanie wszystko doprowadzone do odpowiednich standardów.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments