To już oficjalne! Małgorzata Sobiesiak Bibliotekarzem Roku!

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
wykształcenie: wyższe pedagogiczne
30 lat pracy w bibliotece

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2016

Działania na rzecz biblioteki
Małgorzata Sobiesiak z roku na rok pozyskuje coraz większe środki zewnętrzne na działalność Biblioteki , co umożliwia jej stały rozwój. W 2016 r., MBP w Przasnyszu i jej 2 filie zakończyły proces komputeryzacji zbiorów. Grant uzyskany w Programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”, pozwolił na zakup 6 zestawów komputerowych, laptopa oraz programu do tworzenia grafiki. Ułatwi to uruchomienie wypożyczalni on-line we wszystkich placówkach w 2017 r. W 2016 r. M. Sobiesiak rozpoczęła działania zmierzające do przeniesienia biblioteki głównej oraz filii dla dzieci i młodzieży do nowej siedziby. Przekonała władze samorządowe do przekazania bibliotece budynku po dawnym kinie ( o pow. użytkowej 614 m2) oraz do opracowania projektu jego modernizacji . Aby pokryć koszt i inwestycji ( 3 mln zł) złożyła wniosek o dofinansowanie w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek zyskał akceptację. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018. W 2016 r. MBP w Przasnyszu obchodziła 70-lecie działalności , więc działania promocyjne były szczególnie intensywne. Z inicjatywy M. Sobiesiak powstały 2 filmy promocyjne: „W którym miejscu jest biblioteka?” ( relacja z sondy ulicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców) oraz „Moja Biblioteka” (o znaczeniu MBP w życiu czytelników). M. Sobiesiak z zespołem opracowała też scenariusz Gali „Biblioteka pod różą”, która wieńczyła obchody jubileuszowe. Gala – pierwsze w historii MBP wydarzenie na taką skalę – pokazała Bibliotekę jako miejsce ważne i atrakcyjne dla lokalnej społeczności. Poza tym na bieżąco aktualizowano własną stronę internetową: www.mbpprzasnysz.pl oraz profil na facebooku. Informacje o imprezach i wydarzeniach w Bibliotece zamieszczano tez na lokalnych portalach internetowych: e-przasnysz.pl, infoprzasnysz.pl oraz w lokalnej prasie . Warto odnotować, ze w 2016 r. , w rankingu bibliotek publicznych „Rzeczpospolitej”, MBP w Przasnyszu znalazła się na 92. w kraju i 6. miejscu w woj. mazowieckim.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
W 2016 r. M. Sobiesiak inicjowała i realizowała z zespołem wiele projektów edukacyjno-kulturalnych: „Biblioteczna Strefa Podróży Małych i Dużych” – projekt dofinansowany w Programie MKiDN „Partnerstwa publiczno-społeczne” i realizowany z Fundacją SCALAM. Główny cel ( aktywizacja i integracja lokalnej społeczności wokół biblioteki publicznej) osiągnięto poprzez realizację 7 spójnych działań, których ideą przewodnią była „podróż” związana z motywem literackim. „Bez ściemy o…” – projekt dofinansowany z Programu Narodowego Centrum Kultury: Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018 , realizowany z Gimnazjum Publicznym w Przasnyszu miał na celu oswojenie uczestników z innością osób niepełnosprawnych. „Koncepcja rozwoju oferty kulturalnej miejskich instytucji kultury” – opracowana wespół z Muzeum Historycznym i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Przasnyszu zawiera szereg wspólnych działań skierowanych do społeczności lokalnej. Wszystkie 3 instytucje podpisały w 2016 r. umowę partnerską, a MPB została liderem partnerstwa. Umowa była też punktem wyjścia do opracowania kolejnego wniosku: Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W 2016 r., zespół Biblioteki opracował projekt pn. „Nakręceni na historie” w ramach Programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”. Zaplanowano w nim na 2017 r., szereg imprez i wydarzeń promujących czytelnictwo wśród wszystkich grup wiekowych. Biblioteka otrzymała na realizację tego projektu 50.000 zł. W 2016 r. MBP kontynuowała projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” , w ramach którego, na podstawie umowy użyczenia, otrzymano 2 urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej „Czytak Plus” oraz pakiet 1023 cyfrowych książek mówionych, co pozwala obsługiwać czytelników z wadami wzroku. W ramach projektu „Strefy Innowacji” Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego M. Sobiesiak wraz z zespołem opracowała program działań skierowanych do młodzieży.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego
Z inicjatywy M. Sobiesiak powstał projekt uporządkowania i modernizacji biblioteki klasztornej zakonu OO. Pasjonistów w Przasnyszu. W 2015 r. podpisano porozumienie z władzami klasztoru. W 2016 r. przy merytorycznej pomocy pracowników MBP prowadzono prace porządkowe i elektroniczne opracowanie zbiorów. Zabezpieczono też cenne egzemplarze starodruków. Relacja z realizacji projektu „Bez ściemy o…” oraz wywiad z M. Sobiesiak zostały zamieszczone w publikacji wydanej przez Mazowiecki Instytut Kultury w zeszycie pt. „Dobre Praktyki”

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat
Jako bibliotekarz szkolny M. Sobiesiak zorganizowała Szkolne Centrum Multimedialne, była tez koordynatorem 4 projektów unijnych na staże zagraniczne dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz projektu edukacyjnego w ramach Programu Kapitał Ludzki. W 2012 r. M. Sobiesiak wygrała konkurs na stanowisko dyrektora MBP w Przasnyszu. W ciągu 4 lat pracy przekształciła ją w instytucję nowoczesną, otwartą na wszystkie grupy wiekowe, z ciekawym programem. Doprowadziła do opracowania Strategii Rozwoju Biblioteki na lata 2015-2019, którą obecnie realizuje. Za swoją pracę otrzymała w 2004 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej, w 2009 r. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę oraz nagrody Burmistrza Miasta Przasnysz i Starosty Powiatu Przasnyskiego.

Cechy osobowościowe
M. Sobiesiak jest osobą kreatywną i ma zdolności organizatorskie, które wykorzystuje w pracy zawodowej i społecznej. Umie słuchać i stara się bardziej łączyć niż dzielić. Wymaga sporo od siebie i mądrze – od innych. Te cechy pozwalają jej na realizację celów, które zawsze jasno nakreśla i do których konsekwentnie dąży , często zaskakując swoją energią.

info: sbp.pl

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments