Terminy udzielania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej zostały wydłużone.

Nowe przepisy weszły w życie w połowie grudnia.  Zgodnie z nimi, wnioski będą mogły być składane do 10 czerwca 2021 r., natomiast dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników będzie mogło być udzielane do 30 czerwca 2021 r.

 

Dotyczy to następujących form wsparcia:

  1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15 zzb);
  2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15 zzc);
  3. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd);
  4. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda);
  5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze);
  6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2255).

 

ren


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments