Technikum informatyczne – Nowość w Niepublicznym Centrum Kształcenia EDUKATOR

Niepubliczne Centrum Kształcenia EDUKATOR rozszerza ofertę. Nowością – technik informatyk. Rekrutacja trwa.

 

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w tym zawodzie. Technik informatyk to zawód bardzo poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również prowadzić własną działalność.

Zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją co daje im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Absolwenci technikum informatycznego po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

 

Absolwent Technikum Informatycznego po zdaniu egzaminu zawodowego uzyska następujące kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
  • Wykonać lokalną sieć komputerową;
  • Naprawić urządzenia techniki komputerowej;
  • Administrować systemami operacyjnymi.

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Tworzyć i administrować bazy danych;
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.

 

ZAPRASZAMY. REKRUTACJA JUŻ TRWA !

ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz

 

materiał partnera

Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.