Szpitalny Oddział Ratunkowy w Przasnyszu został zmodernizowany.

Skromnie, bez przecinania wstęg i hucznych zapowiedzi, otwarto po modernizacji Szpitalny Oddział Ratunkowy w Przasnyszu. Wszystko odbyło się po cichu, a chlubny temat nie zdołał się przedrzeć do szerokiej rzeszy mieszkańców, co właśnie naprawiamy.

SOR w Szpitalu im. dr. Wojciecha Oczko został nie tylko wyremontowany, ale także wyposażony w nowy sprzęt. Zakupiono m.in.: tomograf komputerowy, aparat RTG, defibrylatory, analizator parametrów krytycznych i urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Doposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt medyczny znacząco usprawniło proces diagnozowania i leczenia pacjentów. Wszystko kosztowało ponad 5 milionów zł.

– Nie było oficjalnego otwarcia SOR-u, ponieważ przeprowadzenie tej inwestycji traktuję jako swój obowiązek. Zamiast się promować i chwalić, wolimy służyć naszym pacjentom – powiedział nam dyrektor lek. Jerzy Sadowski.

SOR powstał w tych samych latach, w których budowano przasnyski szpital, dlatego wymagał pilnej modernizacji. Szpitalny Oddział Ratunkowy został wyremontowany oraz powiększony dzięki wygospodarowaniu nowych pomieszczeń. Tym samym pacjenci z naszego powiatu trafiają już na nowoczesny oddział, zapewniający skuteczne ratowanie życia i zdrowia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej udało się zrealizować kilka miesięcy przed jego oficjalnym zakończeniem.

Realizacja projektu trwała od listopada 2017 r. do grudnia 2018 r. Jednak oddział został przekazany do użytku znacznie wcześniej, bo już we wrześniu ubiegłego roku. W ramach inwestycji przebudowano i zmodernizowano pomieszczenia SOR, w celu poprawy funkcjonalności oddziału oraz warunków pobytu pacjentów i pracy personelu. Sfinansowano zakup tomografu komputerowego oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny za kwotę ogółem około 3 100 000,00 zł. Zakupiono m.in. aparat RTG z ramieniem C, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, analizator parametrów krytycznych, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 5 171 360,16 zł, z czego:

  • 4 051 930,60 zł — dofinansowanie z Unii Europejskiej,
  • 200 000,00 zł — środki Powiatu Przasnyskiego,
  • 919 429,56 zł — wkład własny SP ZZOZ.

Na tym nie koniec inwestycji, ponieważ dzięki innemu dofinansowaniu z UE budynki szpitala przejdą termomodernizację. Starania poprzednich władz powiatu doprowadziły do zawarcia umowy, dotyczącej przekazania środków na ten cel. Prace remontowe będą polegały na dociepleniu przegród zewnętrznych – ścian, przyziemia, stropodachu w dwóch budynkach, wymianie 694 okien i 10 drzwi zewnętrznych oraz modernizacji węzła cieplnego. W ramach inwestycji zainstalowanych zostanie 120 kolektorów słonecznych oraz 160 paneli fotowoltaicznych. Pojawią się również pompy ciepła. Oprócz tego, w budynkach szpitala oświetlenie zostanie wymieniowe na energooszczędne. Wszystko to stanie się możliwe dzięki kolejnemu projektowi unijnemu o wartości prawie 7 mln zł, który zostanie zrealizowany w przasnyskim szpitalu powiatowym.

Mimo, że oficjalne zapowiedzi tego nie potwierdzają, nie ma pewności, czy będzie on wtedy kierowany przez długoletniego i doświadczonego dyrektora Jerzego Sadowskiego.

M. Jabłońska

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments