Święto Wolności w rocznicę wyborów z 1989 roku

Dwadzieścia cztery lata temu odbyły się pierwsze w historii powojennej Polski częściowo wolne wybory do parlamentu. Kancelaria Prezydenta zorganizowała szereg inicjatyw podkreślających istotę wydarzeń z 4 czerwca 1989 roku. W uroczystościach uczestniczył wojewoda Jacek Kozłowski.

Na tegoroczne obchody Święta Wolności składają się wydarzenia zaplanowane na kilka dni i poświęcone różnym obliczom sukcesu polskiej transformacji: wolności gospodarczej i kulturalnej czy aktywności obywatelskiej. Dotychczas odbyły się m.in.: debata „Nasza wolność… Polacy po 24 latach przemian” oraz koncert „Wolność Wyboru – Wybór Wolności”. Odznaczenia państwowe w Pałacu Prezydenckim otrzymały osoby walczące o polską wolność oraz aktywnie zagospodarowujące ją po 1989 roku w różnych dziedzinach życia, a także dziennikarze zagraniczni wspierający te przemiany.

W dawnej kawiarni “Niespodzianka” na pl. Konstytucji, gdzie mieścił się sztab wyborczy Komitetu Obywatelskiego, wzniesiony zostanie toast za wolność. Zaplanowano również kolejne koncerty, wręczenie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP dla firmy symbolizującej innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki oraz debatę z cyklu „Idee Nowego Wieku” z udziałem prof. Zbigniewa Brzezińskiego.

Wybory czerwcowe z 1989 roku mogły się odbyć dzięki porozumieniom okrągłego stołu. Na 161 miejsc w Sejmie przeznaczonych do obsadzenia w wolnych wyborach kandydaci Solidarności zdobyli 160 mandatów, a w Senacie 92 miejsca na 100. Po wyborach powstał rząd, którego premierem został Tadeusz Mazowiecki.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments