Święcenie Pól

Święcenie pól było dla gospodarzy ważnym obrzędem, wynikającym z porządku czasu zasiewu i próby zabezpieczenia urodzaju płodów rolnych. Wiosennym wytężonym pracom polowym towarzyszyły wspólne, ogólnowioskowe procesje błagalne, by Bóg darował kary, odwrócił choroby, nieurodzaj i różne klęski.

I w naszej Parafii także na zaproszenie poszczególnych wiosek wyruszał kapłan, by wezwać Bożego błogosławieństwa przez modlitwę wioskowej wspólnoty, przez wspólnie przeżytą Eucharystię, by nieustannie upraszać łask Wszechmogącego i prosić o ochronę przez zniszczeniem, burzą, gradem i powodzią.

Nasza relacja dotyczy poświęcenia pól, które odbyło się 15 czerwca 2013 r. na terenie dwóch sąsiadujących wiosek: Góry Karwackie i Polny Młyn.

Wszystkim obecnym na poświęceniu serdecznie dziękujemy za świadectwo wiary i wspólną modlitwę. Do zobaczenia na kolejnych wspólnotowych spotkaniach…


Parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszuguest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments