STYPENDIA STAROSTY PRZASNYSKIEGO WRĘCZONE

Od 2007 roku, tradycyjnie już na ostatniej w roku, uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego starosta przasnyski wraz z przewodniczącym rady powiatu wręczają stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego. W 2014 roku Zarząd Powiatu Przasnyskiego na podstawie przedstawionych propozycji przez Komisję Stypendialną przyznał stypendia – Katarzynie Szymkowskiej, Marii Weronice Kmoch oraz Łukaszowi Jakubiakowi.

Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Przyznanie stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne: są zameldowani na stałe na terenie Powiatu Przasnyskiego, nie przekroczyły 28 roku życia, złożą wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 STYPENDYŚCI STAROSTY PRZASNYSKIEGO 2014

Katarzyna Szymkowska (ubiegłoroczna stypendystka) – obecnie doktorantka II roku stacjonarnych studiów doktoranckich  Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej  Wydziału Farmaceutycznego z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stypendium umożliwi jej zakup niezbędnych materiałów laboratoryjnych umożliwiających kontynuację cyklu badań projektu naukowego „Badania możliwości penetracji i przenikania niskocząsteczkowych polisiloksanów (silikonów) przez ludzka skórę”.

 Najważniejsze osiągnięcia:

1. Laureatka Konkursu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia.
2. Wykonawca grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki w programie „Opus 6”.
3. Stypendystka  Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  dla wyróżniających doktorantów Wydziału Farmaceutycznego.
4. Autorka artykułu „Leki na kaszel tylko na receptę?”, który ukazał się na portalu internetowym medexpress.pl.
5. Aktywna działaczka i wiceprzewodnicząca w Zarządzie Samorządu Doktorantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
6. Aktywna działaczka Porozumienia Doktorantów Uczelni Medycznych.
7. Członek  Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Salutis” oraz koordynator projektu „Świadomy Rodzic”.

Maria Weronika Kmoch – studentka I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku historia w Instytucie Historycznym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendium umożliwi jej realizację projektu pt.: „Wybrane aspekty  dziedzictwa kulturowego gminy Jednorożec. Kapliczki i krzyże przydrożne”. Projekt zakłada spisanie, opisanie i sfotografowanie wszystkich krzyży i kapliczek na terenie gminy Jednorożec, a następnie przygotowanie publikacji w wersji drukowanej i elektronicznej.

Najważniejsze osiągnięcia:

1. Prowadzenie bloga „Opowieści Stypendialne czyli Pooja (czyt. Pudzia) w wielkim świecie”.
2. Udział w konferencji „Mapa stypendiów w Polsce” w 2013 r. jako uczestnik panelu dyskusyjnego – „Jak mówić o stypendiach?”
3. Współorganizator międzynarodowych konferencji studencko–doktoranckich: „Czas w kulturze średniowiecza” w 2013 r. oraz „Zmysły w kulturze średniowiecza” w 2014 r.;
4. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Teka Historyka” (od 2013);
5. Członek Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2014–2015);
6. Laureatka IV edycji Stypendium „Indeks Start2Star” Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (2011–2016);
7. Wiceprzewodnicząca Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego (2014–2015);
8. Organizator autorskiego projektu – dwudniowego spotkania na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem „Bollywood Days czyli Dni Indyjskie na UW”

Łukasz Jakubiak – Student II roku Wydziału Filologii Polskiej specjalność: Dziennikarstwo Kulturowe Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Stypendium umożliwi mu zakup profesjonalnego sprzętu typu: aparat, statyw do aparatu, mikrofon, dyktafon, słuchawki, głośniki itp. Poprawi to znacznie efektywność i wydajność  pracy jako dziennikarza muzycznego niezależnego i zwiększy szansę na pracę lub współpracę w redakcjach muzycznych zgodnie z kierunkiem edukacji i zainteresowaniami.

Najważniejsze osiągnięcia:

1. Wygrana w ogólnopolskim konkursie ProgRock.org na najlepszą recenzję;
2. Relacje z dużych koncertów zagranicznych artystów występujących w Polsce wzbogacone o własne zdjęcia w latach 2011 – 2014;
3. Uczestnictwo w konferencji prasowej z Jordanem Rudessem (klawiszowcem Dream Theater) oraz przygotowanie newsów i relacji z całego wydarzenia – emitowanym w Radiu Gdańsk;
4. Obszerny wywiad z Richem Wilsonem – autorem biografii Dream Theatr;
5. Ponad 50 recenzji na koncie i około 100 recenzji na stronie serwisu ProrRock.org.
6. Recenzent książek muzycznych.
7. Pomysłodawca cyklu tekstów Dwa Progi, w którym zestawiane będą dwa zbliżone do siebie (stylistyczne i muzyczne) albumy z nurtu rocka progresywnego.
8. Autor inicjatywy Polska Progiem Stoi, która zajmuje się promocją muzyki progresywnej, jak również organizacją wyjazdów na koncerty oraz wydarzeń związanych z tą sferą;

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments