Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Przasnysza będzie wyłożone do publicznego wglądu. Można zgłaszać uwagi

Burmistrz Przasnysza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Przasnysza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt studium będzie wyłożony w dniach od 12.07.2023 r. do 04.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Przasnysza, ul. Jana Kilińskiego 2, pokój nr 24 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu, a także dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz w zakładce konsultacje społeczne.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 14.07.2023 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Przasnysz, pokój nr 49 (II piętro), ul. Jana Kilińskiego 2.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Przasnysz, w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: planowanie_przestrzenne@przasnysz.um.gov.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, o za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz w zakładce konsultacje społeczne w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2023 r.

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby. Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

ren

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Uwaga
Uwaga
10 miesięcy temu

Troche kicha , bo jezeli jest ktos madry w spoleczenstwie lub aniol mu podpowie cos madrego i anonimowo by cos podpowiedziec/podzielic sie , ale nie chce mu sie poswiecac czasu na oficjalne uPUAPy to miasto nie skorzysta!! i nie mowie o sobie. Biedny Jozek w Egipcie circa 4tys lat temu nie zostalby drugim po faraonie najwazniejszym zarzaedca bo jego sny nie przeszlyby prze uPUAP 😉 Szkoda tez M prawdziwka Na pewno mialby sporo cennych do wniesienia ,ale on raczej etatowo na forum sie udziela i w kopiejkach inkasuje. Niemniej dla dobrej legendy na prawde czesto madrze rzika pomimo ze odrywa… Czytaj więcej »