Studia podyplomowe Executive MBA od teraz w Przasnyszu

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie we współpracy z Medyczną Szkołą Policealną w Przasnyszu zaprasza na prestiżowe studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA).

 

Studia Executive MBA są dla każdego, komu zależy na rozwoju umiejętności kierowniczych i rewizji spojrzenia na zarządzanie firmą lub organizacją. Adresowane są zarówno do kadr kierowniczych, menedżerów, dyrektorów spółek handlowych, czy członków organów zarządczych i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak i do osób, które chciałyby pracować na tego typu stanowiskach.

 

Program nauczania na studiach Executive MBA obejmuje zagadnienia przydatne ściśle z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem lub organizacją, uznane przez praktyków za kluczowe. EMBA realizowane są w oparciu o liczne case studies (ang. studium przypadku), czyli analizy prawdziwych sytuacji z praktyki menedżerskiej. Daje to holistyczne, realistyczne spojrzenie w przywództwo w biznesie. Słuchacz EMBA buduje sieć kontaktów z osobami piastującymi podobne stanowiska, a po uzyskaniu dyplomu zyskuje istotną przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

 

Absolwenci studiów Executive MBA otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych w j. angielskim i j. polskim oraz nabywają wykształcenie stanowiące kryterium do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (zgodnie z art. 19 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

 

Dedykowana grupa słuchaczy dla subregionu przasnyskiego, rozpocznie studia podyplomowe w Przasnyszu w październiku 2021 roku. Studia trwają II semestry (8 zjazdów, sobota/niedziela). Zakończenie studiów – czerwiec 2022 roku.

 

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjno-organizacyjne, które odbędzie się 26 września 2021 roku o godz. 17:00  w  auli  Medycznej  Szkoły  Policealnej  w  Przasnyszu  przy ul. Szpitalnej 10. Osoby zdecydowane na podjęcie studiów proszę o zabranie ze sobą kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz CV. Więcej informacji pod nr 29 756 30 51, 507 185 443.

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments