Studenci ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczą się na podstawie fenomenu gospodarczego powiatu przasnyskiego

Podręcznik dla studentów ekonomii pod red. prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Brola z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. „ Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce” poświęcił jeden  z rozdziałów fenomenowi gospodarczemu powiatu przasnyskiego. Autorem rozdziału dotyczącego naszego powiatu pt. „Kreatywność władz samorządowych w kształtowaniu polityki inwestycyjnej na przykładzie powiatu przasnyskiego” jest Remigiusz Górniak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 „Przykład powiatu przasnyskiego stanowi znakomite uzasadnienie dla tezy mó­wiącej o decydującej roli czynnika jakości zarządzania w jednostkach samorządo­wych. Względnie niska wyjściowa baza ekonomiczna nie miała decydującego wpły­wu na poziom inwestycji powiatu. Kluczem do sukcesu okazało się zupełnie nowe w polskich warunkach podejście władz lokalnych do procesów zarządzania powia­tem jako nowoczesną, uczącą się i samodzielną organizacją, potrafiącą dostosować własne priorytety rozwojowe do możliwości finansowych oferowanych z każdego możliwego źródła pozabudżetowego”[1].


Sławomir Czaplicki


  • [1] Zródło: Remigiusz Górniak, „Kreatywność władz samorządowych w kształtowaniu polityki inwestycyjnej na przykładzie powiatu przasnyskiego”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod red. prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Brola pt.„ Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”, Wrocław 2009

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments