Startuje druga edycja konkursu skierowanego do kół gospodyń wiejskich.

Wystartowała druga edycja konkursu skierowanego do kół gospodyń wiejskich – „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Mazowieckie Koła Gospodyń Wiejskich działają niezwykle prężnie. W tym konkursie liczy się działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promocja dóbr kultury, ekologicznego rolnictwa, produktów regionalnych i turystyki wiejskiej, a także wykorzystanie unijnych środków i aktywizacja społeczności lokalnych. Pula nagród wynosi 30 tys. zł. Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca.

 

Do  31 lipca 2020 roku (jako data wpływu zgłoszenia) Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim czeka na karty zgłoszeniowe – formularz, dokumentację fotograficzną, informacje o zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności. Zgłoszenia zawierać powinny również oceniane przepisy kulinarne produktów tradycyjnych i regionalnych, na których bazie planuje się wydać książkę kucharską mazowieckich gospodyń. Komicja oceniać będzie prawdopodobnie tylko przesłane materiały, bowiem ze względu na pandemię niemożliwe będzie spotkanie w terenie i obserwacja pracy KGW „w akcji”.

 

Nagrody finansowe dla KGW z przeznaczeniem na ich potrzeby mają w tym roku łączną wysokość 30.000 zł. Wstępnie zakłada się, że przyznane będą trzy stopnie nagród – I do 10.000 zł; II do 8.000 zł i III do 6.000 zł. (nagrody nieopodatkowane), możliwa kategoryzacja (np. ze względu na liczbę członków KGW) i kilka nagród jednego stopnia. Także na KGW czekają nie tylko prestiż i podziw, ale także wymierne wsparcie finansowe do działalności.

 

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments