Startują stypendia dla najzdolniejszych studentów z terenu powiatu przasnyskiego

Startują stypendia dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego.

 

W tym roku ruszyła XVI edycja stypendiów dla najzdolniejszych studentów na rok akademicki 2021/2022. Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni  i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.

 

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne i merytoryczne.

Wymogi formalne to: stałe zameldowanie na terenie powiatu przasnyskiego, nie przekroczony 28 rok życia, wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie wraz z wymaganymi załącznikami. Wymagane kryteria merytoryczne to: posiadanie znaczącego i powszechnie uznanego dorobku na arenie krajowej i międzynarodowej w wybranej i realizowanej przez siebie dziedzinie działalności edukacyjnej, bycie laureatem lub finalistą krajowych i zagranicznych konkursów, olimpiad, festiwali.

Stypendium przyznaje się na rok akademicki (na 10 miesięcy: od października do lipca w kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie, tj. 6.000,00 zł brutto w skali roku akademickiego).

W latach 2007 – 2021 ufundowano 34 stypendia na kwotę 202.200,00 zł dla 19 studentów wybranych przez Komisję Stypendialną powołaną przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego.

 

Do 30 października 2021 roku są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium. Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu w Wydziale Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu II piętro pokój 206. Regulamin i druk wniosku można pobrać bezpośrednio z Urzędu z w/w Wydziału lub z Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments