Starostwo rozpoczyna wielką prozdrowotną bezpłatną akcję dla mieszkańców powiatu.

Bezpłatne badania kardiologiczne, zajęcia na basenie, pikniki z nagrodami,
warsztaty edukacyjne, zdrowa żywność, zajęcia rekreacyjne,
urządzenia  do ćwiczeń oraz kontroli stanu zdrowia.

Wszystko bezpłatnie. Koszty pokryją Norwegowie.

 

Współpraca powiatu przasnyskiego ze Związkiem Powiatów i Miast Norweskich rozpoczęła się w roku 2010, kiedy to nasz powiat został uznany przez Norwegów za lidera wśród polskich powiatów w obszarze infrastruktury drogowej i usług zdrowotnych. Do Norwegii został zaproszony wówczas Zenon Szczepankowski, starosta przasnyski i Anna Tworkowska, skarbnik powiatu.

W Norwegii starosta prezentował dwa referaty pt.:

 1) „Rozwój kompleksowych usług zdrowotnych jako efekt właściwej polityki zdrowotnej powiatu przasnyskiego oraz sprawnego zarządzania Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu”  oraz

 2) „Zarządzanie infrastrukturą drogową powiatu przasnyskiego w oparciu o zewnętrzne środki finansowe”.

W 2012 r. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w Oslo reprezentował Jarosław Gejda z najlepszym polskim projektem powiatowym „Zarządzanie infrastrukturą techniczną w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – kompleksowe uzbrojenie terenu i udostępnienie inwestorom”.

W 2014 r. Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu pod kierunkiem Ryszarda Juklaniuka przygotował projekt pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego”.

Norwegia postanowiła sfinansować ten projekt kwotą 3,6 mln zł.

Obecnie jest on w fazie przygotowań techniczno – organizacyjnych. Fizycznie powinien zostać uruchomiony w ciągu miesiąca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą szeroko publikowane i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

 

W ramach projektu mieszkańcy powiatu przasnyskiego będą mogli
poza kolejkami wykonać:

a)   Bezpłatne badania układu krążenia, zajęcia na basenie, edukacja i rekreacja

 

Projekt ma na celu zwiększenie odsetka osób korzystających z opieki kardiologicznej oraz podniesienie świadomości społecznej na temat czynników chorób układu krążenia i postaw prozdrowotnych dla serca i układu krwionośnego. Realizowane bezpłatnie i w dogodny, pozbawiony oczekiwania sposób badania przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia oraz promowanie postaw prozdrowotnych (warsztaty edukacyjne, zajęcia na basenie – możliwe do kontynuowania również po zakończeniu projektu) mają przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego. Z projektu skorzystają przede wszystkim aktywni i bierni palacze, osoby po 45-tym roku życia i rodziny osób z chorobami układu krążenia. Liczbę osób uczestniczących w programach promocji zdrowia, łącznie z uczestnikami akcji promujących zdrowie szacuje się na około 10.000 osób. Liczbę osób uczestniczących w programach profilaktyki chorób krążenia, łącznie z osobami poddanymi badaniom szacuje się na około 1.300 osób.

Adresaci projektu:

 

–  aktywni i bierni palacze (dot. to niemal wszystkich mieszkańców powiatu)

–  osoby, u których w najbliższej rodzinie występowały choroby układu krążenia,

– osoby po 45-tym roku życia, jako grupa najbardziej podatna na działanie czynników występowania chorób układu krążenia.

Biorąc pod uwagę statystyki, palacze należą do grupy ludzi najbardziej narażonych na choroby układu krążenia. Inną ważną grupę stanowią bierni palacze, na ogół kobiety i dzieci, stanowiące rodziny ww. grupy osób. Skorzystanie z bezpłatnej oferty projektu może przyczynić się do poprawy ich stanu zdrowia w dłuższym okresie, ale także pomoże skłonić bliskich do porzucenia nałogu. Projekt jest również skierowany do osób, które są obciążone genetycznie, gdyż w najbliższej rodzinie występowały lub występują choroby układu krążenia. Grupę docelową stanowią również osoby po 45-tym roku życia, które są narażone na choroby układu krążenia ze względu na niezdrowy styl życia charakteryzujący się m.in.: niską aktywnością fizyczną i złym stylem odżywiania.

b) Bezpłatne urządzenia medyczne dla mieszkańców, pomoce dydaktyczne dla szkół, gmin i sołectw

 

Wykorzystane zostaną także pomoce dydaktyczne w zakresie profilaktyki antynikotynowej, antyalkoholowej i zdrowego odżywiania (poprzez udostępnianie ich szkołom/sołtysom poszczególnych miejscowości). Do rozwoju działań w kierunku profilaktyki chorób układu krążenia w przyszłości przyczynią się również rozdawane mieszkańcom powiatu przasnyskiego gadżety medyczne (w postaci ciśnieniomierzy i urządzeń do pomiaru poziomu glukozy, cholesterolu i innych parametrów z krwi) i sportowe (kijki do nordic walkingu i krokomierze oraz zestawy do badmintona). Pozwolą one na kontynuację działań prozdrowotnych i profilaktycznych indywidualnie i pośród rodzin przebadanych osób, również po zakończeniu działań projektowych. Rezultaty i doświadczenia zebrane w ramach projektu zostaną udostępnione interesariuszom projektu – m. in. gminom, PSSE w  Przasnyszu czy SPZZOZ w Przasnyszu i innym podmiotom leczniczym. Wymienione placówki będą mogły wykorzystać je podczas planowania i organizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na terenie poszczególnych gmin zarówno w obrębie powiatu przasnyskiego, jak i sąsiednich obszarów

c)    Pikniki medyczne dla dzieci i dorosłych, zdrowa żywność i konkursy z nagrodami

 

Badania profilaktyczne będą połączone z piknikami medycznymi o tematyce zdrowego stylu życia. Uczestnikom zajęć edukacyjnych  zostaną przedstawione korzyści badań profilaktycznych układu krążenia przeprowadzanych w ramach projektu oraz przewidywane efekty przedsięwzięcia. Podczas zajęć będzie również możliwość zasięgnięcia informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowego i obszarów dofinansowywanych z jego środków. Oprócz zajęć edukacyjnych dla dorosłych i dzieci, zaplanowano także ćwiczenia usprawniające z instruktorem. Pikniki medyczne będą miały na celu rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, przewidziano więc catering ze zdrową żywnością oraz przeprowadzenie konkursów w których nagrodami będą rowery.

d)   Bezpłatne zajęcia na basenie oraz ćwiczenia usprawniające

 

Osoby, które zechcą skorzystać z bezpłatnych badań, pikników i zajęć otrzymają karnety na bezpłatne korzystanie z basenu w formule grupowej i indywidualnej.

Projekt, realizując działania w zakresie promowania postaw prozdrowotnych w kierunku ochrony mieszkańców powiatu przasnyskiego przed chorobami układu krążenia, mocno przyczyni się do rozwijania działań w zakresie zdrowia publicznego w przyszłości. Zwiększenie liczby osób poddających się badaniom kardiologicznym oraz zachęcenie licznej grupy osób do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, pozwoli na organizację kolejnych cykli badań przesiewowych i wspólnych inicjatyw społeczności lokalnych w zakresie sportu, również w przyszłości.

Środki na finansowanie projektu pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Ministerstwo Zdrowia.


 

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments