STAROSTWO: PRZEGLĄD CHODNIKÓW PRZY ULICY BARANOWSKIEJ W PRZASNYSZU

Starosta przasnyski Zenon Szczepankowski wraz z zastępcą dyrektora wydziału rozwoju gospodarczego Sławomirem Czaplickim podczas rekonesansu inwestycyjnego dokonali gwarancyjnego przeglądu wybudowanych prze starostwo powiatowe chodników wraz ze ścieżką rowerową o długości 640 m. przy ulicy Baranowskiej w Przasnyszu. Stwierdzono ponadto, że wymiany wymaga stary i zniszczony chodnik w ciągu ulicy Baranowskiej, przylegający do cmentarza parafialnego.

 Wcześniej konieczne okazało się wykupienie części gruntów i przeniesienie we współpracy z PGE słupów energetycznych wraz z przebudową linii i oświetlenia.

Zakres prac obejmował: rozbiórka istniejących elementów ciągu pieszo – rowerowego i zjazdów indywidualnych, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, roboty ziemne polegające na pogłębieniu koryta pod istniejącymi zjazdami z wywiezieniem urobku poza teren robót oraz usunięciu warstwy humusu na poszerzeniu chodnika, uzupełnienie kruszywa w podbudowie pod ciągiem pieszo – rowerowym i pod zjazdami, wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej, odwodnienie, wycinka drzew zlokalizowanych w ciągu przedmiotowego odcinka.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments