Starostwo Powiatowe w Przasnyszu szuka urzędnika

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ogłosiło nabór na stanowisko: podinspektor w Referacie Budownictwa Wydziału Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

Kandydat na to stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

 

 • formalne:
 • obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe, lub średnie i 3-letni staż pracy
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 • dodatkowe:
 • Preferowane wykształcenie: architektoniczne, budowlane, administracyjne, geodezyjne, gospodarka przestrzenna,
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność analizowania dokumentacji projektowej,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym Windows, MS-Word, Excel.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście
w siedzibie starostwa w pokoju o numerze 014- parter (kancelaria) lub pocztą na adres starostwa z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor w Referacie Budownictwa Wydziału Budownictwa i Zarządzania w Wydziale Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego” w terminie do 16 września 2021 r. w godz. 7.30-15.00.

Więcej informacji na stronie BIP powiatu przasnyskiego.

 

ren

Sprawdź również
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marcin
Marcin
1 rok temu

Ogłoszenie z 16 września i oferty składać do 16 września? 🙂 szybki strzał

zxr
zxr
1 rok temu
Reply to  Marcin

Co by za dużo nie było zgłoszeń, to jedno właściwe wystarczy.