Starostwo Powiatowe w Przasnyszu poszukuje pracowników

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu poszukuje podinspektora ds. kadrowych i audytora wewnętrznego.

 

Z początkiem roku Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ogłosiło nabór na wolne stanowiska urzędnicze. Poszukiwany jest podinspektor ds. kadrowych (pełen etat) i audytor wewnętrzny.

Wymagania niezbędne na stanowisko podinspektora ds. kadrowych to m.in. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw ( w przypadku posiadania prawa do zatrudnienia na terytorium RP),  wykształcenie średnie lub wyższe i 3-letni staż pracy, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność.

Zakres wykonywanych zadań to m.in. gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń oraz sprawowanie nadzoru nad ruchem kadr w  starostwie, prowadzenie akt osobowych, sporządzanie raportów dot. zatrudnienia w powiecie, ewidencjonowanie czasu pracy pracowników i inne. Wymagane dokumenty można składać do dnia  14 stycznia.

 

 

Wymiar czasu pracy audytora wewnętrznego z kolei to 1/10 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy. Wymagania formalne to m.in. wykształcenie wyższe, niekaralność, posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego (np. certyfikat, dyplom, egzamin, lub uprawnienia biegłego rewidenda).

Do zadań audytora będzie należało m.in. przygotowywanie planu audytu, realizacja zadań audytowych na podstawie opracowanego rocznego planu audytu, zgodnie z zasadami  i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, monitorowanie wdrażania przyjętych rekomendacji, opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 17.01.2022r.

Szczegóły na stronie BIP powiatu.

 

ren

Sprawdź również
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Przasnyszanka
Przasnyszanka
7 dni temu

A czy płacą godnie czy może to praca z misją?

Wojtek
Wojtek
5 dni temu

Zapewne już dawno stanowisko obsadzone (jak zwykle), a formalność licytacji musi być. Jakie to jest wstrętne, fuuuuuuu!