Starostwo Powiatowe nie stworzy kolejnego „ogólniaka” w Przasnyszu.

Nowe władze powiatu przasnyskiego spotkały się i wysłuchały negatywnych opinii szkół powiatowych, w których funkcjonują już licea ogólnokształcące. Po konsultacjach ze środowiskiem biznesowym i edukacyjnym starosta Krzysztof Bieńkowski doszedł do wniosku, że kolejne liceum ogólnokształcące w naszym powiecie nie jest potrzebne. Bardziej oczekiwany przez rynek jest rozwój szkół technicznych i branżowych.

21 stycznia 2019 r. przedstawiciele samorządu powiatowego złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy użyczenia pomieszczeń szkolnych w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu. Umowa, zawarta 4 października 2018 r. przez poprzednie władze powiatu, zakładała utworzenie w przasnyskim „Medyku” liceum o profilu biologiczno-medycznym.

Zarząd Powiatu przeprowadził konsultację z dyrektorami obecnie funkcjonujących placówek oświatowych oraz dokonał analizy potrzeb i wymagań szkół oraz trendów demograficznych.

Dyrektorzy powiatowych szkół ponadpodstawowych zapewnili starostę, że ich placówki są dobrze przygotowane na przyjęcie dodatkowego rocznika uczniów w tym roku, co wynika z przyjętej przez rząd reformy systemu oświaty. Szkoły wprowadziły szereg rozwiązań organizacyjnych, by zapewnić uczniom jak najbardziej komfortowe warunki nauki. Zwiększona liczba klas w jednym roczniku nie spowoduje też dwuzmianowości zajęć, gdyż łączna liczba oddziałów klasowych będzie niższa niż 10 lat temu i wcześniej, gdy do szkół średnich uczęszczali uczniowie urodzeni w czasie wyżu demograficznego.

Co więcej, zarówno Rada Powiatu poprzedniej kadencji, jak też Rada obecna nie zajmowały stanowiska w sprawie zawarcia umowy użyczenia oraz warunków jej realizacji.

Zarząd Powiatu nie widzi w związku z tym potrzeby utworzenia nowego liceum ogólnokształcącego na bazie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu. Z uwagi na fakt, iż nie doszło do skonsumowania zapisów umowy użyczenia, Zarząd podjął decyzję o jej wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym tak, by nie ponosić dodatkowych kilkuset tysięcy złotych kosztów.

Jednocześnie Zarząd podejmie starania do zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na wymagane remonty w placówkach oświatowych. Będą też prowadzone rozmowy z Urzędem Marszałkowskim o przyszłości budynku i hali sportowej przy ul. Szpitalnej.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments