Starosta przasnyski zabiega o dalsze remonty dróg wojewódzkich na terenie powiatu

Jest szansa, że drogi nr 544 Ostrołęka – Przasnysz – Grudusk – Mława oraz nr 614 Myszyniec – Chorzele zostaną przebudowane.  Są to drogi wojewódzkie, ale starosta przasnyski chce, aby na czas budowy przejęły je powiaty. To dotychczas niespotykany plan, ale możliwy do przeprowadzenia.

Swoje propozycje starosta Zenon Szczepankowski przedstawił w dniu 5 października podczas spotkania w Chorzelach najpierw starostom, burmistrzom oraz wójtom z powiatów, miast oraz gmin z byłego województwa ostrołęckiego i ciechanowskiego.

Po wstępnych rozmowach w Chorzelach, starosta przasnyski wraz z wiceprezydentem Ostrołęki, starostą ostrołęckim oraz starostą makowskim udali się tego samego dnia do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Pan Marszałek przychylnie odniósł się do zaproponowanej formuły. Konsultuje ją obecnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Drogi wojewódzkie i ich remonty oraz utrzymanie nie należą do zadań powiatów, miast, ani gmin. Jednakże zdaniem starosty przasnyskiego obecnie istnieje wyjątkowa i być może nieosiągalna przez wiele następnych lat możliwość ich modernizacji. W nowym programie unijnym, tzw. RIT jest pula pieniędzy, po którą przy odpowiednich porozumieniach można sięgnąć. Starosta przasnyski Zenon Szczepankowski po szczegółowych analizach uważa, że nasz powiat jest w stanie poradzić sobie w tej sprawie zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Drogi te są bardzo ważnym fragmentem infrastruktury obsługującej transport do głównych ośrodków miejskich płn. Mazowsza, jak też do terenów inwestycyjnych w Przasnyszu i w Chorzelach. Ich przebudowa wpisuje się zarówno w umowę partnerstwa z UE jak też w regulamin RIT – ze względu na sąsiedztwo dwóch dużych stref gospodarczych w Sierakowie k. Przasnysza i w Chorzelach.

Nasza propozycja zakłada pokrycie połowy wkładu własnego przez samorządy lokalne, a połowę przez samorząd wojewódzki.  Drogi mogłyby być zgłoszone do RIT Ostrołęka oraz RIT Ciechanów w trybie zaprojektuj i wybuduj do roku 2022 przez powiaty, każdy na swoim terenie – informuje starosta Zenon Szczepankowski.

Na czas realizacji i na okres trwałości projektu województwo użyczy drogi powiatom, pozostając cały czas operatorem do utrzymania bieżącego. Po okresie trwałości drogi ponownie wrócą do województwa.

W spotkaniu, które odbyło się 5 października ZSP w Chorzelach udział wzięli:

Ze strony powiatu przasnyskiego:  starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, burmistrz miasta i gminy Chorzele Beata Szczepankowska, przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach Krzysztof Milewski, wójt gminy Czernice Borowe Wojciech Brzeziński, sekretarz gminy Przasnysz Bożena Rudzińska.  Miasto Ostrołęka reprezentowali: wiceprezydent Grzegorz Płocha oraz dyrektor wydziału zamówień publicznych Katarzyna Wiśniewska.  Ze strony powiatu ostrołęckiego: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wójt gminy Olszewo – Borki Krzysztof Szewczyk, wójt gminy Łyse Jerzy Ksepka, burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka, wójt gminy Czarnia Stanisław Pyśk. Z terenu powiatu mławskiego: starosta mławski Włodzimierz Wojnarowski, zastępca burmistrza Mławy Janina Budzichowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Leszek Ślubowski, dyrektor wydziału infrastruktury w mławskim starostwie Janusz Wiśniewski. Z terenu powiatu makowskiego: starosta makowski Zbigniew Deptuła, wójt gminy Płoniawy – Bramura Włodzimierz Załęski, wójt gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński, wójt gminy Sypniewo Jarosław Napiórkowski. Powiat ciechanowski reprezentował: dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Józef Borkowski.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments