Stanowisko Burmistrza Przasnysza Waldemara Trochimiuka w sprawie budynku przy ul. Świerczewo 45

Kilka dni temu pisaliśmy o apelu do władz jednego z mieszkańców Przasnysza, Pawła Łady. Sprawa dotyczyła opuszczonego domu przy ul. Świerczewo 45 w Przasnyszu.

Cały artykuł znajduję się tu – Mieszkaniec Przasnysza Paweł Łada prosi o interwencję władz.

Dziś prezentujemy Państwu oficjalne stanowisko Burmistrza Przasnysza Waldemara Trochimiuka dotyczące wspomnianej wcześniej nieruchomości.

Nasze Miasto a w nim … budynek zagrażający bezpieczeństwu, usytuowany na działce 1576/2- ul. Świerczewo 45.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków miasta Przasnysz, prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego, przedmiotowa nieruchomość (działka nr 1576/2), stanowi samoistne posiadanie nieżyjącego już mieszkańca miasta. Do dnia dzisiejszego nie ustalono również spadkobierców w postępowaniu spadkowym.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym burmistrz jako organ wykonawczy gospodaruje jedynie mieniem komunalnym, będącym w zasobie Gminy Miasta Przasnysz. Nie ma więc możliwości prawnych na podjęcie działań zmierzających do fizycznego uporządkowania tej nieruchomości.

Mając świadomość złego stanu technicznego budynku, związanym z nim zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców, nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości, o zaistniałej sytuacji, pismem z dnia 04.10.2017r. poinformowałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu.

28.11.2017r. złożyłem pismo do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu informując o:
możliwości popełnienia przestępstwa przez właściciela działki, interwencjach Powiatowej Straży Pożarnej, złym stanie technicznym budynku oraz prośbę o interwencję do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu.

Zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.).
W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest obowiązany:
(…)
3) zarządzić:
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.

W związku z powyższym, w ramach swoich kompetencji, wyczerpałem wszelkie możliwości działań zmierzające do uporządkowania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Waldemar Trochimiuk, burmistrz Przasnysza

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments