Sprawy rodzinne, spadkowe lub rozwód? O darmowej pomocy prawnej w powiecie przasnyskim rozmawiamy z mecenas Anną Damięcką

Mieszkańcy powiatu przasnyskiego, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, mogą skorzystać z porad bezpłatnych, które udzielane są w punktach w Przasnyszu, Jednorożcu i Chorzelach. O specyfice bezpłatnego poradnictwa prawnego rozmawiamy z mecenas Anną Damięcką, udzielającą porad mieszkańcom naszego powiatu.

 

Większość z nas na pewnym etapie życia zetknie się z problemem wymagającym wiedzy z zakresu prawa i znajomości obowiązujących w Polsce procedur, które umożliwią sprawne załatwienie sprawy. Nie każdego jednak stać na skorzystanie z pomocy radcy prawnego lub adwokata, ponieważ nie są to usługi tanie. Z pomocą takim osobom przychodzą punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które funkcjonują w całym kraju.

 

Od kiedy działa punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie przasnyskim? Kto w nim przyjmuje?

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w Przasnyszu od stycznia 2016 r. Pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Punkt NPP zlokalizowany w Przasnyszu prowadzony jest przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z Olsztyna. Pomoc prawna w tym punkcie świadczona jest wyłącznie przez adwokata.

 

Jakie kwestie najczęściej są przedmiotem porad? Jakich dziedzin prawa dotyczą? Czy istnieje zagadnienie, z którym najczęściej stykacie się Państwo w powiecie przasnyskim?

Najczęstszymi problemami, z którymi spotykam się w punkcie NPP są sprawy rodzinne. Dotyczą głownie alimentacji, utrudniania kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej czy ustalenia ojcostwa. Dużo jest również spraw związanych z rozwodem i podziałem majątku. Ponadto często w punkcie NPP spotykam się ze sprawami spadkowymi. Klienci nie zawsze wiedzą, jakie kroki mają podjąć po śmierci najbliższej osoby, zwłaszcza jeśli osoby te były zadłużone. Informuję wówczas klientów, jakie mają możliwości prawne, jakie dokumenty należy skompletować lub pomagam napisać pismo do sądu.

 

Jakie jeszcze sprawy stanowią problem dla mieszkańców powiatu?

Kolejną najczęściej spotykaną grupą osób, które przychodzą po poradę, są osoby zadłużone. Są to sprawy na różnym etapie: od wezwań do zapłaty, poprzez sprawy sądowe, skończywszy na egzekucji komorniczej. Niestety najczęściej te wierzytelności są wymagalne i nie pozostaje nic innego, jak sporządzenie wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty. Jednakże zdarzają się także sytuacje, w których wierzytelność jest przedawniona, a mimo to firmy windykacyjne wysyłają wezwania do zapłaty z prośbą o kontakt w celu rozłożenia wierzytelności na raty. W ten sposób możemy uznać dług i przerwać bieg terminu przedawnienia. Dlatego też, po otrzymaniu takiego pisma doradzałabym skontaktowanie się z prawnikiem, który zweryfikuje, czy wierzytelność jest rzeczywiście wymagana.

 

Jakie czynności obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących  uprawnieniach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,  sporządzenie projektu pisma w sprawie, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym. Możemy za to sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Czy mieszkańcy często korzystają z Państwa wsparcia?

W Przasnyszu w 2021 r. udzieliliśmy 220 porad, w ciągu pierwszych kilku miesięcy 2022 r. – 106. W punktach w Chorzelach i Jednorożcu w 2021 r. udzielono 114 porad, zaś od początku 2022 r. – 41

 

Punkt w Przasnyszu udziela najwięcej porad i oferuje ciekawą usługę – poradnictwo obywatelskie.

Tak, w poniedziałki, w punkcie zlokalizowanym w Przasnyszu można skorzystać z poradnictwa obywatelskiego, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w szczególności  obejmuje porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Jakich spraw i działań Państwo nie podejmujecie? Słowem – z czym nie przychodzić?

Często przychodzą osoby z pytaniami stricte podatkowymi czy z zakresu księgowości. Rozwiązywania tego rodzaju problemów nie podejmujemy się z uwagi na brak kompetencji w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub jeśli problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, informujemy tę osobę o możliwościach uzyskania innej, stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście, sporządzanej przez starostę.

 

Czy w ramach NPP możecie Państwo reprezentować klienta przed sądem?

Ze strony klientów często pada pytanie, czy nasza pomoc obejmuje również zastępstwo procesowe w sądzie. Nie, nie reprezentujemy klientów w ramach prowadzenia punktu NPP. Nie udzielamy również porad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Jaki największy sukces odniosła Pani Mecenas w pomocy udzielonej mieszkańcowi?

Na ogół spotykam się z dużą wdzięcznością ze strony klientów, którzy dziękują mi za udzieloną im pomoc. Niejednokrotnie przychodzą poinformować o przebiegu zainicjonowanego przeze mnie postępowania sądowego i jego skutkach. Największą radość sprawia mi jednak pomoc w sprawach rodzinnych. Utkwiła mi w pamięci sytuacja, związana z ograniczeniem władzy rodzicielskiej matce i umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Dopiero zaistnienie takiej sytuacji sprawiło, że matka zrozumiała swoje błędy wychowawcze, rozpoczęła walkę o dziecko i jego powrót do domu. Trwało to oczywiście jakiś czas, ale ostatecznie dziecko wróciło do domu i tak jest do dzisiaj. Mam nadzieję, że nic nie złamie tej kobiety w walce również o siebie.

 

Pod jakim numerem telefonu można z Państwem skontaktować się – umówić na wizytę?

W przypadku zamiaru skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej należy umówić termin wizyty pod nr. tel. (0-29) 752-22-70 wew. 213 lub (029) 752-25-14 wew. 213.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatne. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.

 

Lokalizacje punktów w powiecie przasnyskim:

  • Punkt nr 1 – Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkt zlokalizowany w Budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, pokój nr 012 (parter).
  • Punkt nr 2 – Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w Budynku Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
  • oraz w Budynku Gminy Jednorożec, ul. Plac Św. Floriana 1, 06-323 Jednorożec.

 

Punkty czynne w każdy dzień roboczy w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 9.00 do 13.00 (Chorzele)
  • czwartek, piątek w godz. od 9.00 do 13.00 (Jednorożec).

 

M.Jabłońska

Sprawdź również
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
michał
michał
1 miesiąc temu

Duda obiecywał przed wyborami darmowe porady prawne. I co? Jak to w PiSie – po wyborach zapominają co obiecywali.