Sprawozdanie z pracy burmistrza Przasnysza – czerwiec 2020 r. 

Burmistrz Łukasz Chrostowski tradycyjnie już podsumowuje ostatni miesiąc swojej działalności.

 

Sprawozdanie z pracy burmistrza Przasnysza – czerwiec 2020 r.

 

1. Wspólnie z Radnymi Rady Miasta, pracownikami Żłobka Miejskiego w Przasnyszu oraz Biblioteki Miejskiej przygotowaliśmy piosenkę z okazji Dnia Dziecka.

2. Ogłosiliśmy ,,I ustny przetarg nieograniczony na najem stanowiska handlowo-gastronomicznego z przeznaczeniem na sprzedaż lodów w Przasnyszu na terenie Parku Kościuszki ”. Nie udało się. Będziemy próbowali dalej.

3. Miasto Przasnysz zawarło porozumienie ze Stajnią Księstwo Pana Jacka Piotrowskiego. Od 28 czerwca do końca lipca (przez pięć najbliższych niedziel) w godzinach 13:00 -17:00 w Parku Miejskim (okolice wyspy) odpłatnie będzie można wziąć udział w spływie kajakowym po rzece Węgierce. Godzina przybycia jest dowolna, spływy mają charakter indywidualny.

4. Miasto Przasnysz w ramach środków pochodzących z zarządzania kryzysowego, zakupiło automatyczny punkt dezynfekcji rąk. Urządzenie przystosowywane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne, znajduje się przy Biurze Obsługi Interesanta.

5. Miasto Przasnysz podpisało umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na II Zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie 1 pn. ” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Żytnia)”. Zadanie 2 pn. “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Inżynierska)”. Otrzymane dofinansowanie na realizację Zadania 1 wynosi 40 tys. złotych, natomiast kwota udzielonej dotacji na realizację Zadania 2 to 95 tys. złotych.

6. Wspólnie z radnym rady miejskiej Bogdanem Ćwiekiem odebraliśmy z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy tablice pamiątkowe obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Uroczystość odbyła się w Sulejówku w Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego.

7. Uczestniczyłem w inauguracji projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz”.

8. Odwiedziłem Klasztor Sióstr Klarysek Kapucynek i podziękowałem w imieniu wszystkich mieszkańców Przasnysza za pomoc w czasie pandemii COVID-19.

9. Zakończyliśmy montaż 6-cio metrowych piłkochwytów za bramkami na boisku na os. Wojskowym.

10. Przeprowadziliśmy na placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Orlika dezynfekcję urządzeń oraz generalne sprzątanie placu z czyszczeniem poszczególnych elementów.

11. Wraz z posłem RP Arkadiuszem Iwaniak zorganizujemy turniej e-sportowy w FIFA 2020 dla mieszkańców Przasnysza.

12. Trwały prace remontowe na moście “kolejowym” w ciągu ścieżki rowerowej łączącej ul. Makowską z ul. Leszno. Wymienione zostały zniszczone elementy konstrukcji, wszystko w celu poprawy jakości użytkowania i bezpieczeństwa.

13. Zakończyliśmy prace związane z budową zatok postojowych przy ul. Broniewskiego.

14. Miasto Przasnysz ogłosiło przetarg na budowę ulicy Magnolii w Przasnyszu. W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert.

15. Przeprowadzone zostały prace związane z oczyszczaniem rzeki Węgierki na terenie Przasnysza.

16. Zakupiliśmy akcesoria pszczelarskie niezbędne do funkcjonowania planowanej pasieki miejskiej. Zakupów dokonano na kwotę 2.075,14.

17. Zamówiliśmy na teren miasta 8 koszy ulicznych.

18. Podpisaliśmy porozumienie z Ministerstwem Rozwoju na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Przasnysza.

19. Na Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbyła się „Gala Podziękowań” podczas której podsumowaliśmy dotychczasowe działania na rzecz walki z epidemią COVI-D 19. Symboliczne tabliczki z podziękowaniami wręczono instytucjom oraz prywatnym osobom, które w ostatnich miesiącach bardzo zaangażowały się w pomoc przasnyskiej społeczności.

20. Miasto Przasnysz zachęca mieszkańców Przasnysza do zgłaszania swoich sugestii i uwag dotyczących boiska Wembley. Przyjmuje mieszkańców w tej sprawie.

21. Zachęcam mieszkańców Przasnysza do udziału w akcji „ Przasnyskie jerzyki”. Budki można otrzymać w Urzędzie Miasta Przasnysz. Więcej informacji na stronie internetowej urzędu.

22. Przy Urzędzie Miasta powstał „Zielony mural”. Zakupiono donice ogrodowe oraz rośliny winobluszczu, którymi obsadzono mur jako dodatkowy filtr powietrza. Zadanie zrealizowano z funduszu programu grantowego Fundacji Santander ,,Tu Mieszkam, Tu Zmieniam- Eko”.

23. Zakończona została budowa i trwają prace odbiorowe związane z oświetleniem ulic w mieście: W. Kossaka, J. Matejki, J.Chełmońskiego. Inwestycja polegała na montażu 12 słupów wraz z oprawami LED, ułożeniem linii kablowej na długości ok. 600 m oraz przystosowaniem szafki oświetleniowej przy ul. Młot-Przepałkowskiego do sterowania oświetleniem ulicznym.Wartość zadania to 105 tys. zł sfinansowane z budżetu Miasta.

24. Zakończyliśmy prace związane z koszeniem trawy na terenie naszego Miasta.

25. Wzięliśmy udział w Challengu do którego zostaliśmy nominowani, by wspomóc osoby potrzebujące. Nasz challenge zapoczątkował zbiórkę pieniężną dla Pawła, który potrzebuje schodołazu do wychodzenia z domu.

26. Miasto Przasnysz rozpoczęło badanie ankietowe dotyczące oceny poszczególnych aspektów życia w Przasnyszu. Ba

danie odbywa się w ramach przygotowań do II etapu w ramach programu „Rozwój lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

27. Po raz kolejny gościliśmy podczas całodniowych wizyt ekspertów Związku Miast Polskich, którzy pracują z nami merytorycznie przy stworzeniu diagnozy do programu „Rozwój Lokalny”.

28. Uczestniczyłem w turnieju tenisowym o Puchar Dyrektora OSiR.

29. Rozstrzygnąłem konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2020 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym sportu osób niepełnosprawnych.

30. 733 tysiące złotych może otrzymać Miasto Przasnysz na inwestycje jeszcze w tym roku w ramach rządowej Tarczy dla Samorządów. Gratulacje i symboliczny czek odebrałem wraz z Przewodniczącym Wojciechem Długokęckim od Krzysztofa Bieńkowskiego Starosty Przasnyskiego.

31. Kolejne kamery będą strzec bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Pod czujne oko operatorów Centrum Monitorowania Miasta trafiło boisko na os.Wojskowym. Kolejne już wkrótce.

32. Wziąłem udział w debacie z młodzieżą na temat satysfakcji życia w naszym Mieście.

33. Starałem się zainteresować podczas spotkań z przedstawicielami różnych firm współpracą związaną z okamerowywaniem Przasnysza.

34. Wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym możliwości stworzenia linii kolejowej Zegrze-Przasnysz.

 

Łukasz Chrostowski


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments