Sprawozdanie z pracy burmistrza Przasnysza – czerwiec 2019r.

Sprawozdanie z pracy burmistrza Przasnysza Łukasza Chrostowskiego za miesiąc czerwiec 2019r.

1. Miasto Przasnysz zakupiło i zamontowało 20 koszy na śmieci.

2. Rozpoczęliśmy roboty związane z koszeniem terenów zieleni miejskiej.

3. Dzięki wspólnej inicjatywie Miasta Przasnysz i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zakupiono i zamontowało kurtynę wodną na Rynku Miejskim.

4. 2 czerwca 2019 r. wraz radnym Rady Miejskiej Pawłem Ładą uczestniczyłem w wędkarskim Dniu Dziecka Koła nr 66.

5. Trwają prace związane z oczyszczaniem rzeki Węgierki.

6. 4 czerwca 2019 r. podpisałem porozumienie pomiędzy Miastem Przasnysz a PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Przasnyszu. Na podstawie tego porozumienia w budynku Urzędu Miasta utworzony został punkt konsultacyjny w zakresie przyłączania nieruchomości do sieci gazowej.

7. 7 czerwca 2019 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu, z inicjatywy burmistrza Łukasza Chrostowskiego, odbyło się spotkanie dla mieszkańców miasta, którzy posiadają kredyty indeksowane i denominowane do CHF (franka szwajcarskiego), polisolokaty i inne pożyczki. Na spotkanie zostało zaproszone Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, które reprezentowała Barbara Husiew – wiceprezes stowarzyszenia oraz prawnicy, którzy każdego dnia reprezentują kredytobiorców w sporach z bankami oraz są ekspertami w dziedzinie prawa bankowego.

8. 8 czerwca br. na boisku Wembley przy ul. Orlika 23 w Przasnyszu odbył się „Piknik na cztery łapy”.

9. 10 czerwca br. w siedzibie Muzeum Historycznego w Przasnyszu odbyło się spotkanie z mieszkańcami Przasnysza w sprawie budowy tężni solankowej.

10. 10 czerwca 2019 uczestniczyłem w konferencji „Mazowieckie dobre praktyki kulinarne – produkt lokalny i tradycyjny.

11. 11 czerwca 2019 r. Burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iwony Domańskiej podpisałem z przedstawicielami Spółki Wodnej Gmina Miasto Przasnysz Dariuszem Majewskim Przewodniczącym Zarządu Spółki Wodnej i Lechem Szafrańskim Członkiem Zarządu Spółki Wodnej umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Przasnysz na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

12. 13 czerwca 2019 roku zakończyliśmy kilkumiesięczne zajęcia samoobrony dla kobiet pn. „Bezpieczna przasnyszanka”. Kurs zorganizowała Grupa Zalewski Patrol z Mławy w partnerstwie z Urzędem Miasta Przasnysz, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przasnyszu oraz Komendą Powiatową Policji w Przasnyszu.

13. Poprowadziłem udane Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej w dniach 15-16 czerwca br.

14.18 czerwca 2019 roku przeprowadziłem wywiad z Robertem Witką – polskim koszykarzem, występującym na pozycji silnego skrzydłowego, reprezentant Polski – uczestnik mistrzostw Europy w 2007 i 2009, obecnie trener HydroTrucku Radom.

15. 18 czerwca 2019 roku ogłosiłem nabór przedstawicieli osób starszych do Rady Seniorów Miasta Przasnysz oraz nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

16. 18 czerwca 2019 roku . w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przeprowadzona została debata nad „Raportem o stanie Gminy Miasta Przasnysz za 2018 rok”

17. 18 czerwca 2019 roku. Burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Długokęckim podczas sesji Rady Miasta, złożyliśmy Pani Barbarze Dąbrowskiej podziękowania za długoletnią działalność w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu.

18. Zarządzeniem Nr 74/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołałem Karolinę Burdach na Przewodniczącą MKRPA.

19. Zakończyłem prace związane z rozbudową ulicy Handlowej w Przasnyszu. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy z betonowej kostki brukowej, oraz miejsca parkingowe.

20. Ogłosiłem przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulic na terenie Miasta (ulice: Leszno, Targowa).

21. Ogłosiłem przetarg nieograniczony na budowę i rozbudowę ulic na terenie Miasta (ul. Leszczynowa, Wrzosowa). W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty na realizację w/w zamówienia.

22. Ogłosiłem przetarg na ,,Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna”.

23. 31 maja 2019 roku Miasto Przasnysz złożyło 3 wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019”.

24. Miasto Przasnysz wykonało doświetlenie przejść dla pieszych, poprzez montaż dodatkowych opraw LED na istniejących słupach energetycznych. Inwestycja objęła łącznie 7 przejść w następujących ulicach: Leszno, Makowska, 3 Maja oraz Św. St. Kostki. Koszt inwestycji wyniósł 15 tys. złotych.

25. Trwają prace związane z przebudową ulic Skłodowskiej- Curie, ul. Klonowej oraz na ul. Chełchowskiego.

26. Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem budynku użytkowo – magazynowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

27. Poprosiłem mieszkańców o wyrażenie opinii na temat progu zwalniającego na ul. Mostowej.

28. W najbliższym czasie nowa altanka na os. Wojskowym będzie gotowa w ostatecznym wymiarze.

29. Wsparłem finansowo i objąłem honorowym patronatem następujące wydarzenia:

– Zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, które odbyły się 9 czerwca 2019 roku na zalewie w miejscowości Łoje

– Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci „Mini Mundial 2019”, który odbył się 13 czerwca br. na stadionie miejskim w Chorzelach,

– Obchody 100-lecia powstania Policji, w tym przygotowanie wystawy i publikacji o przasnyskich policjantach

– Zawody sportowe pod nazwą „Bieg o puchar Burmistrza Miasta Przasnysz”, które odbędą się 8 września 2019r. na terenie Miasta Przasnysz i gminy Przasnysz.

30. Podziękowałem Stowarzyszeniu historyczno-eksploracyjne AZYMO za udział i stoisko wystawiennicze podczas tegorocznych Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej w dniu 15 czerwca br.

31. Pogratulowałem Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przasnyszu Małgorzacie Sobiesiak – I wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny Menedżer Kultury” to docenienie ogromu pracy oraz wychodzenia poza standardową działalność instytucji.

32. Radny Piotr Kołakowski wystąpił pisemnie do Burmistrza Miasta Przasnysza Łukasza Chrostowskiego o rozważenie uruchomienia nowoczesnego szaletu miejskiego. Miałyby w nim pojawić się też przewijaki i miejsce dla matek karmiących.

33. Podpisałem wraz ze Starostą Przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim list intencyjny w sprawie utworzenia w ciągu najbliższych lat nowego, dużego Parku Miejskiego w Przasnyszu.

34. Uruchomiłem numer alarmowy do zgłaszania awarii w mieście.

35. 18 czerwca br. podczas sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu, Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu Miasta Przasnysz za 2018 rok oraz otrzymałem wotum zaufania od radnych.

36. 26 czerwca 2019 roku został zorganizowany po raz pierwszy „Turniej Miast” z okazji podpisania porozumienia o partnerstwie pomiędzy samorządem z Przasnysza i Chorzel.

37. 30 czerwca na boisku „Wembley” przy ul. Orlika odbyła się impreza „Wembley na sportowo”.

38. Odbyłem dziesiątki spotkań z naszymi mieszkańcami w różnych sprawach indywidualnych.

Łukasz Chrostowski


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bernard
Bernard
4 lat temu

Ad pkt.5; zawalić to bajoro -pomysł inż Ziemeckirgo i zrobić parking. Nie ma prędkości samooczyszcznia.

Majka
Majka
4 lat temu

udane dni Przasnysza XD XD XD XD

Ania
Ania
4 lat temu

omg
samochwała w kącie stała… a tu na świecznik się pcha