SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 29 GRUDNIA 2016 r.

TO BYŁ DOBRY ROK DLA POWIATU, ROK 2017 BĘDZIE KONTYNUACJĄ INTENSYWNEGO ROZWOJU I NAJWIĘKSZYCH INWESTYCJI W POLSCE

Rok 2016 był rokiem kontynuacji największych inwestycji w Polsce

Rok 2016 nie różnił się istotnie od poprzednich kilkunastu lat. Powiat Przasnyski zachował pierwsze miejsce w Polsce w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków zagranicznych per capita. W przeliczeniu na mieszkańca zdobyliśmy też pierwsze miejsce w kraju zarówno w dochodach całkowitych jak i w wydatkach. ZPP też uznał nasz powiat za najlepszy w Polsce.

Na pewno jest to efektem ciężkiej, a także profesjonalnej pracy Rady Powiatu Przasnyskiego, Zarządu i całej zespolonej administracji powiatu. Dochodów podatkowych mamy mniej niż większość powiatów, a jednak wystarcza nam ich do prowadzenia największych inwestycji powiatowych w Polsce, i to od kilkunastu lat.

Za ten wysiłek składam wszystkim podziękowania.

Spłaciliśmy 11 milionów kredytu – to potwierdza bardzo dobra inżynierię finansową powiatu

W roku 2016 spłaciliśmy też ponad 11 mln zł kredytu, który zaciągnęliśmy na koniec poprzedniej perspektywy finansowej na inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich. Ta kwota również świadczy o jakości naszej inżynierii finansowej.

Strefy gospodarcze: przezwyciężyliśmy trudności, strona rządowa powróciła do dobrej współpracy i optymistycznie patrzymy w przyszłość

Niedosyt czujemy myśląc o rozwoju naszych stref gospodarczych. Mieliśmy tu istotne trudności, ale pod koniec roku przezwyciężyliśmy je. Doświadczyliśmy dużego wsparcia w tej sprawie ze strony mediów, ale też powinniśmy przyznać, że strona rządowa i podlegające jej przedsiębiorstwa powróciła do dobrej współpracy.

Mamy podstawy, by spodziewać się lepszej sytuacji w latach następnych. W Sierakowie do inwestycji przymierza się kilkanaście przedsiębiorstw, które wykupiły działki i tworzą dokumentację budowlaną. Z planów budowy zrezygnowała jedna spółka, która wygrała przetarg na 14 działek. Spółka motywuje to brakiem pewności co do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

Pojawiają się pierwsi chętni do inwestowania w Chorzelach. Są to również niewielkie przedsiębiorstwa, ale dla dużych przedsiębiorstw musimy stworzyć jeszcze lepsze warunki. Musi przede wszystkim ruszyć kolej do Ostrołęki, musi zostać zakończony gazociąg i druga linia WN na kierunku Wielbarka. Wszystkie te inwestycje mają zapewnione finansowanie, i jest to naszym wielkim sukcesem. Teraz pozostaje tylko uporać się z budową, ale tym zajmują się już monopole państwowe. Rozpoczęliśmy bardzo konstruktywną współpracę z tymi spółkami i spotkaliśmy się z dobrą wolą i zaangażowaniem, które rodzi nadzieję.

Wielkie wsparcie marszałka województwa Adama Struzika

Cały proces bardzo wspiera samorząd wojewódzki. Pan Marszałek Adam Struzik z całym zarządem bardzo interesuje się naszymi strefami i promuje je wszędzie gdzie dostrzega jakąś szansę.

W roku 2017 perspektywiczne przedsięwzięcie gospodarcze na strefach

W 2017 r. zostanie podjęta próba uruchomienia perspektywicznego przedsięwzięcia gospodarczego na bazie naszych stref. Trudno przesądzić o jej powodzeniu, ale będziemy się starać. Mamy już wielu sojuszników, mądrych osób, które są skłonni postawić na ten projekt swój autorytet naukowy, czy biznesowy. Będziemy o tym informować w miarę dopracowywania szczegółów.

Budżet na 2017 to kontynuacja dużych inwestycji i dużych projektów unijnych.

Wysoka Rado. Na dzisiejszej sesji chcemy uchwalić budżet na 2017 r. Będzie to budżet dużych inwestycji i dużych projektów unijnych. Oznacza to również niepewność co do jego realizacji. Większość inwestycji jest bowiem uzależniona od pieniędzy z UE. Budżet to jest jednak pewien plan. On może być zrealizowany z nawiązką, ale może tez być zrealizowany częściowo. Dla nas ten plan zawsze był tylko narzędziem do pozyskiwania środków finansowych na realne projekty. Bez ambitnego planu nie pozyskamy pieniędzy i nie zrealizujemy naszych zamiarów. Dobrym planem dajemy sobie szansę, ale nie pewność realizacji. Z tym zastrzeżeniem Zarząd Powiatu Przasnyskiego proponuje WR inwestycje w r. 2017 na poziomie 53 543 617 zł, a całość wydatków na poziomie 113 185 264, 10 zł.

Życzenia.

U progu nowego roku kieruję do wszystkich Państwa, jak też do wszystkich mieszkańców powiatu przasnyskiego życzenia spełnienia najlepszych planów, szczęśliwego nowego roku i wszelkiej pomyślności.

/-/ Zenon Szczepankowski
starosta przasnyski

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments