Spotkanie z prof. dr hab. Karolem Jackowskim, absolwentem przasnyskiego „KEN-a”

21 marca w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Jestem stąd…” – czyli spotkania z wybitnymi Absolwentami LO. Gościem będzie prof. dr hab. Karol Jackowski.

 

W związku z tym, że rok 2023 jest rokiem jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej wspólnie ze szkołą oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zapraszają na kolejne wydarzenie z cyklu „Jestem stąd…” – czyli spotkania z wybitnymi absolwentami.

– Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej z radością i dumą włącza się w obchody rocznicowe. Wraz z Liceum Ogólnokształcącym i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej organizuje cykl spotkań z ludźmi nauki, kultury, sztuki, sportu – Absolwentami LO, którzy osiągnęli ponadlokalny sukces – informuje biblioteka.

Następne spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 marca o godz. 17.00. Gościem będzie prof. dr hab. Karol Jackowski z wystąpieniem na temat „Powojenny Przasnysz we wspomnieniach”.

 

Karol Jackowski – profesor nauk chemicznych, absolwent Szkoły Podstawowej nr 1, następnie Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu (1964) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1969). W 1974 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 16 grudnia 1996 – doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii, specjalność spektroskopia (temat rozprawy habilitacyjnej: Wpływ oddziaływań międzymolekularnych na przesunięcia chemiczne 13C NMR w fazie gazowej i ciekłej).

Pracował jako asystent (1969–1974), następnie adiunkt (1974–2000) w Wydziale Chemii UW. W latach 1989–1999 był kierownikiem Laboratorium Spektroskopii Cząsteczkowej Wydziału Chemii UW. W latach 1999-2020 był kierownikiem Pracowni Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego Wydziału Chemii UW. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym kilku książek i podręczników. 16 marca 2004 uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych.

 

j.b.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments