Spotkanie wigilijno – noworoczne Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Przasnyszu.

10 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie wigilijno – noworoczne Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Przasnyszu, w którym jako zaproszony gość uczestniczył Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski. W przyjaznej atmosferze dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia. Niewidome dzieci otrzymały od władz powiatu świąteczne paczki ze słodyczami.

Informacje o działalności Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Przasnyszu:
Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych jest organizacją pożytku publicznego o charakterze samopomocowym.

 W  Polskim Związku Niewidomych zrzeszone są osoby dorosłe, młodzież i dzieci:

  • niewidome od urodzenia i ociemniałe,
  • słabo widzące z powodu różnych poważnych wad i schorzeń.

Instancją zwierzchnią nad Kołem Terenowym w Przasnyszu jest Okręg Mazowiecki. Okręg Mazowiecki PZN ma osobowość prawną. Jest jedną z 16-stu jednostek wojewódzkich Polskiego Związku Niewidomych. Zrzesza około 7 tysięcy członków.

Działalność Okręgu i Koła ma na celu:

  • udzielanie pomocy ludziom w adaptacji do życia w warunkach utraty widzenia lub znacznego jego pogorszenia,
  • przeciwdziałanie obniżaniu się poziomu życia osób z dysfunkcją wzroku oraz ich marginalizacji społecznej,
  • upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod i technik usprawniających funkcjonowanie,
  • organizowanie poradnictwa oraz rehabilitacji psychicznej, fizycznej, społecznej i zawodowej,
  • zgłaszanie różnym instytucjom potrzeb osób niewidomych i słabo widzących w zakresie edukacji, rehabilitacji i spraw socjalnych,
  • informowanie społeczeństwa na temat specyficznych potrzeb tego środowiska oraz reprezentowanie jego interesów.

 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments