Spotkanie sołtysów z władzami Miasta i Gminy Chorzele [FOTO]

7 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie z sołtysami i przewodniczącym samorządu mieszkańców miasta Chorzele.

 

Na spotkaniu omówiono sprawy dotyczące m.in.: powszechnego spisu rolnego 2020, przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”, przeanalizowano stan gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Chorzele.

Przedłożono również zakres nowych zasad działania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Oprócz ww. spraw poruszono również kwestię stanu i ewentualnych napraw dróg w I półroczu 2020 r. oraz omówiono realizowane na bieżąco inwestycje na terenie gminy Chorzele.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments