Split akcji. Co to właściwie jest?

Jeszcze przed przystąpieniem do inwestowania w akcje spółek notowanych na giełdzie należy zapoznać się z terminologią dotyczącą rynków finansowych. Jednym z pojęć, na które warto zwrócić uwagę, jest split akcji. Co to oznacza i w jakim celu przeprowadza się split akcji? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym tekście.

 

Split akcji. Podstawowe informacje

Split (z ang. podział) akcji podziela na obniżeniu wartości pojedynczych akcji. Takiego działania nie powinno się jednak traktować jako ciosu w finanse zgromadzone przez inwestorów. Wręcz przeciwnie: dotychczasowa wartość kapitału akcyjnego zostaje utrzymana.

Załóżmy (założenia uproszczone), że kapitał akcyjny danej spółki wynosi 1 000 000 złotych i skalda się dziesięciu tysięcy akcji o wartości sto złotych każda. W ramach splitu można podzielić znajdujące się w obrocie akcje, tworząc nowe papiery wartościowe o kursie np. dwa razy niższym (100 złotych / 2 = 50 złotych). Jednocześnie, liczba akcji zwiększa się dwukrotnie; w naszym przykładzie po dokonaniu splitu łącznie będzie to już dwadzieścia tysięcy sztuk papierów wartościowych. Tym samym kapitał akcyjny spółki wciąż wynosi milion złotych liczone jako iloczyn liczby akcji (20 000 złotych) oraz ich kursu (50 złotych za 1 akcję).

Split — dlaczego się go przeprowadza?

Zapewne niejeden inwestor zastanawia się nad tym, dlaczego podejmuje się decyzję o podziale akcji. Tymczasem, odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Otóż, split akcji ma na celu pobudzenie popytu na papiery wartościowe spółki notowanej na giełdzie. Efektem takiego działania powinien być zintensyfikowany handel akcjami. Jeśli cena jednej akcji oscyluje np. w granicach tysiąca złotych, względnie niewielu przedsiębiorców zdecyduje się na zakup.

Taki stan rzeczy, tzn. niska płynność, może przełożyć się na spadek kursu giełdowego akcji spółki w długiej perspektywie. Wynika to m.in. stąd, że — w przeciwieństwie do kryptowalut — niemożliwy jest zakup ułamkowej części akcji notowanych na giełdzie. Jeśli zatem inwestor chce dokonać zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, musi liczyć się z ograniczeniami w postaci ceny giełdowej pojedynczych akcji.

Dzięki zmniejszeniu wartości akcji w ramach splitu inwestowanie staje się znacznie łatwiejsze, a niższa wartość rynkowa pojedynczych akcji ułatwia wejście na rynek szczególnie młodym, początkującym inwestorom, którzy nie dysponują dużym kapitałem finansowym. Oczywiście, nie należy myśleć, że split akcji zawsze przekłada się na wzrost kursu. Podczas podejmowania decyzji w tym zakresie trzeba brać pod uwagę takie kwestie jak np. otoczenie makroekonomiczne. Z każdą inwestycją nierozerwalnie wiąże się ryzyko.

 

materiał zewnętrzny

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments