Śmieciowe kombinacje w gminie Przasnysz.

Z roku na rok rośnie ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. W 2018 roku od mieszkańców gminy Przasnysz zostało odebranych 785,50 Mg odpadów zmieszanych i 72,40 Mg odpadów segregowanych. W 2019 roku zebrano już 842,80 Mg odpadów zmieszanych i 92,02 Mg odpadów segregowanych. Choć rośnie liczba odpadów segregowanych, to jakość tej segregacji nadal pozostawia wiele do życzenia.

 

Jak poinformowali nas pracownicy gminy Przasnysz, niektórzy mieszkańcy unikają złożenia odpowiedniej deklaracji, a także notorycznie zaniżają liczbę osób faktycznie zamieszkujących dany budynek.

– To wszystko powoduje, że opłata za odbiór i przekazanie odpadów komunalnych do zagospodarowania ciągle rośnie i my jako mieszkańcy zmuszeni jesteśmy płacić więcej. Od stycznia 2020 r. obowiązuje wagowy system rozliczania gmin z odebranych odpadów komunalnych. O faktycznych kosztach ponoszonych przez mieszkańców decyduje ilość ton odpadów odebranych z terenu całej gminy – wspominają pracownicy urzędu.

 

„Chomikują opony”

W maju gmina Przasnysz na swoim terenie zorganizowała mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektro-śmieci oraz zużytych opon. Łącznie zebrano 57,72 Mg odpadów. W 2019 roku było ich 45,58 Mg, a w 2018 roku 40,31 MG. Z roku na rok ich ilość przybywa.

– W tegorocznej zbiórce mobilnej jeden z mieszkańców wystawił do odbioru ponad 50 sztuk zużytych opon – dodają.

W czerwcu została przeprowadzona kontrola, która polegała na sprawdzeniu zawartości wystawionych pojemników. Jak się okazało, pięćdziesiąt procent skontrolowanych nieruchomości nieprawidłowo segreguje odpady.

– Większość nieprawidłowości związanych jest z wrzucaniem bio do kosza na odpady zmieszane. Odpady ulegające biodegradacji powinny być wyrzucane do worka brązowego albo na kompostownik. W pojemnikach na odpady zmieszane można było znaleźć również odpady budowlane, odpady rolnicze, odpady z działalności gospodarczej np. z warsztatu samochodowego czy elektro-śmieci. Takie odpady nie mogą znaleźć się w pojemnikach na odpady zmieszane – podsumowują czerwcową kontrolę pracownicy gminy.

Nieprzestrzeganie przez mieszkańców gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu oraz bioodpadów zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmniejsza szansę osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu.

 

Dlaczego rosną opłaty za odbiór śmieci?

Jest wiele czynników powodujących wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwie domowym. Najważniejsze z nich to wprowadzone nowe przepisy prawa i nowelizacja już istniejących. Ani gmina, ani rada gminy, czy też wójt nie mają żadnego wpływu na normy prawne ustanowione ustawami wprowadzającymi zmiany w przepisach. Podwyżki cen paliw powodują wzrost kosztów transportu. Podwyżki cen energii elektrycznej, wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, w tym tak zwanej „opłaty marszałkowskiej”, a także wzrost kosztów zatrudnienia z powodu podwyższenia płacy minimalnej powodują większe koszty ponoszone w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

 

Czy gmina zarabia na śmieciach?

Środki z opłat od mieszkańców gminy Przasnysz wpływają na osobny rachunek bankowy – tak nakazuje ustawa. Niestety wydatki są zdecydowanie wyższe niż wpływy za odbiór odpadów.

– Całkowite koszty funkcjonowania systemu w gminie są tak wysokie, że aby utrzymać system zagospodarowania odpadami gmina jest zmuszona do podwyższenia opłat za odpady. Należy pamiętać, że system gospodarowania odpadami komunalnymi jest tzw. systemem zamkniętym, samofinansującym się czyli to co wpłacą mieszkańcy musi pokryć koszty obsługi całego systemu. Oznacza to, że dochody i wydatki powinny się bilansować – dodaje gmina.

 

w.b.


 

guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Wacek
Wacek
11 miesięcy temu

kto jest odpowiedzialny za robienie i publikowanie zdjęć oraz za pisanie tego artykułu?

Jaki
Jaki
11 miesięcy temu
odpowiada  Wacek

Rydzyk pajacu ciekawski

Qwerty
Qwerty
11 miesięcy temu
odpowiada  Jaki

Pajacem To ty jesteś melonie je***, zdjęcia pokazują prywatne posesje, to jest naruszenie prawa, ciekaw jestem czy właściciele zezwolili na publikację ich posesji. Urząd zasrany, spraw nie da się zalatwic tylko udu*** ludzi na każdym kroku, banda kretynow