Śmieci drogie jak złoto? Podwyżek uniknąć się nie da.

Samorządy powiatu przasnyskiego zaapelują do centralnych organów administracji publicznej w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.

Nad miastem Przasnysz oraz wszystkimi gminami ciąży widmo podwyżek za odbiór odpadów. Wszystkie samorządy powiatu przasnyskiego planują wystosować apel do władz centralnych, aby odwrócić niekorzystny trend, który może dotkliwie uderzyć po kieszeni wszystkich mieszkańców.

Niektóre samorządy (m.in. sąsiedni Maków Mazowiecki) były zmuszone wprowadzić drakońskie podwyżki za odbiór śmieci. Trudną decyzję o tegorocznym podwyższeniu opłat podjęła już gmina Krzynowłoga Mała, reszta prowadzi w tej sprawie konsultacje.

Wiele polskich gmin, już na początku kadencji, sprawiło swoim mieszkańcom niechciany „prezent” w postaci 100 proc. wzrostu cen. Nie jest to wina samorządów, ponieważ coraz więcej kosztuje przekazywanie odpadów do miejsc ich przetwarzania, co ma związek m.in. ze wzrostem opłat środowiskowych. W tej chwili pytanie o podwyżki cen za odbiór śmieci nie powinno brzmieć „czy”, tylko „kiedy”. Chyba tylko cud może sprawić, że unikniemy zwiększonych opłat.

Władze samorządowe gmin powiatu przasnyskiego zdają sobie sprawę z wagi problemu i wynikających zeń zagrożeń, dlatego zamierzają zaapelować do władz centralnych. W tej sprawie doszło do spotkania „na szczycie”, w którym uczestniczyli: burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski,   burmistrz gminy i miasta Chorzele Beata Szczepankowska, wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, wójt gminy Czernice Borowe Wojciech Brzeziński, wójt gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski, wójt Krzynowłogi Małej Jerzy Humięcki oraz wójt Krasnego Michał Szczepański.

Włodarze wyrazili wolę wspólnego podjęcia tzw. uchwał intencyjnych, dotyczących problemów z gospodarowaniem odpadami, kierowanych do najważniejszych osób w państwie. Dokument został już opracowany, czeka go jeszcze poddanie pod głosowanie przez rady miast oraz gmin naszego powiatu. Rada Miasta Przasnysz uchwałę w tej sprawie podejmie już na najbliżej sesji, która odbędzie się w czwartek 24 stycznia. W poniedziałek (21 stycznia) miejskie komisje pozytywnie ją zaopiniowały.

 Prezentujemy treść apelu, będącego częścią projektu uchwały:

 „Powołując się na wyrażoną w Preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę pomocniczości, Rada Miejska w Przasnyszu apeluje do centralnych organów administracji publicznej o podjęcie niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.

Rada Miejska w Przasnyszu w związku ze znacznym wzrostem kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, które mają negatywny wpływ na finanse gminy oraz gospodarstw domowych zwraca się z apelem do centralnych organów administracji publicznej, w szczególności do Ministra Środowiska o skontrolowanie i regulację rynku gospodarki odpadami komunalnymi oraz o publiczną debatę z udziałem samorządów.

Analizując koszty i stawki należy pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina ani nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, ani nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

Wobec rosnących kosztów gminy muszą albo podnosić stawki za odbiór odpadów, albo doraźnie przesuwać środki, aby opóźnić obciążenia dla mieszkańców. Wzrost kosztów wynika z wielu czynników, na które rząd i ustawodawca ma wpływ. Jednym z nich są rosnące koszty odbioru odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, które mają monopol na lokalnych rynkach. Obowiązuje rejonizacja RIPOK, która uniemożliwia gminom wybór konkurencyjnej oferty odbioru odpadów. Rosną opłaty marszałkowskie oraz koszty zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie.

W konsekwencji gminy nie mają możliwości uzyskania korzystnej ceny za wywóz odpadów. Miasto Przasnysz, tak jak inne samorządy organizowała przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nadzieją na obniżenie oferowanych cen. Oferta, która była najkorzystniejsza i tak wymaga, aby Miasto Przasnysz podniosło stawki za odbiór odpadów.

Ustawodawca i rząd mogą zahamować ten niepokojący wzrost cen poprzez regulację rynku gospodarki odpadami, tak jak regulowane są rynki dostaw gazu czy energii elektrycznej. Bez takich regulacji i poprzedzającej je debaty obecne warunki mogą w przyszłości sprzyjać dalszej monopolizacji rynku gospodarki odpadami. Apelujemy o zajęcie się tym problemem oraz o konsultacje z samorządami dotyczące propozycji rozwiązania problemu wzrostu kosztów odbioru odpadów dla naszych mieszkańców.

Prosimy również o otwartą debatę i edukację społeczeństwa na temat zasad mądrej gospodarki odpadami pod kątem coraz ostrzejszych norm segregacji odpadów i rosnącej konsumpcji, która ma bezpośredni wpływ na coraz większą liczbę odpadów. Troska o budżety domowe mieszkańców naszej gminy skłania nas do wystosowania niniejszego apelu.” – czytamy w projekcie uchwały.

Miasto Przasnysz, prócz wystosowania apelu, podejmuje również działania mające sprawić, aby więcej osób segregowało odpady. Być może antidotum na obecne problemy będą eko-domki, których działanie burmistrz podpatrywał na Nakle nad Notecią. Choć rozwiązanie jest innowacyjne oraz przynosi obiecujące efekty, finansowania budowy mini instalacji odzysku odpadów trzeba będzie poszukać na zewnątrz.

M. Jabłońska

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments