Sejmik udzielił absolutorium

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 24 czerwca br., przyjął absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych za 2012 r. opiewał na kwotę 2 533 633 542 zł i wykonany został w 98,25 proc. Wydatki, zaplanowane na kwotę 2 552 392 974 mld zł, zrealizowano w 96,5 proc. Rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 26 468 384 zł, która wraz z nierozdysponowanymi „wolnymi środkami” (43 039 066 zł) może – jak powiedział skarbnik Marek Miesztalski – stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach. Wpłata do budżetu państwa z tytułu „janosikowego” opiewała na kwotę przeszło 658,8 mln zł i stanowiła 40 proc. dochodów podatkowych. Po przeprowadzeniu długiej dyskusji na temat wykonania budżetu za 2012 r., sejmik głosami koalicji przyjął absolutorium dla zarządu województwa.

Radni wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji lotniska Warszawa/Modlin, którą przedstawił prezes zarządu spółki Piotr Okienczyc. Po zakończeniu prac naprawczych pasa startowego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odwiesił decyzję o wyłączeniu użytkowania pasa. Prowadzony jest obecnie audyt przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i wykonywane są testy systemu ILS, które – jak przewidują przepisy prawa – potrwają przeszło dwa miesiące. Prowadzone są również rozmowy z przewoźnikami.

W dalszej części obrad radni przyjęli projekt uchwały dotyczący utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Warszawie i połączenia jej z Medyczną Szkołą Policealną nr 2 w Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych. Szkoła dla dorosłych miałaby kształcić w zawodach: opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej oraz asystent osoby niepełnosprawnej.

Radni zgodzili się także na przekazanie nieruchomości w formie darowizny (zajmowanej do tej pory przez filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) na rzecz powiatu wołomińskiego, z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne. Powiat planuje wybudować tam obiekt, w którym prowadzona będzie różnego rodzaju działalność społeczna, w tym będzie też Powiatowa Biblioteka Publiczna z działem pedagogicznym, zbudowanym ze zbiorów likwidowanych dwóch filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie.

Wprowadzono ponadto zmiany do budżetu województwa na 2013 r. i uchwały w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-1017. Sejmik uznał za bezzasadne wezwanie stowarzyszenia „Czysta Natura” do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 oraz uchwały wykonawczej. Wezwanie dotyczyło składowisk odpadów Sater-Otwock i PPHU Lekaro.

Samorząd Województwa Mazowieckiego


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments