Sejmik mazowiecki uruchamia kolejne dotacje.

Mazowiecki sejmik przeznaczył blisko 33 mln zł na działania związane z ochroną powietrza i renowacją zabytków. Podjął również decyzje o wsparciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działkowców, rolników, uczniów szkół zawodowych i powodzian.

 

26 mln zł na ochronę powietrza

Dane pokazują, że w czterech strefach województwa mazowieckiego dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych poziomów aż pięciu substancji w powietrzu. Do naprawy tej sytuacji służy m.in. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza. Sejmik zatwierdził listę beneficjentów tego programu. Znalazły się w nim 272 zadania na łączną kwotę 25,8 mln zł. Gminy przeznaczą te pieniądze głównie na inwentaryzacje źródeł ciepła. Dofinansowanie otrzymają również takie projekty jak np.: rewitalizacja terenów zielonych, budowa zielonych przystanków, skwerów i placów, tężni solnej, arboretum, a także zakup profesjonalnych oczyszczaczy, drona antysmogowego czy systemu do pomiaru jakości powietrza.

 

665 tys. zł na aktywizację działkowców

Działkowcy dostaną z budżetu Mazowsza ponad 665 tys. zł wsparcia na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. O dofinansowanie ubiegało się 25 gmin i miast. Realizowanych będzie w sumie 78 projektów, dotyczących np. domów działkowca, dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram wjazdowych i ogrodzenia, wiat na odpady i sprzętu do pielęgnacji zieleni.

 

800 tys. zł na 17 stacji meteorologicznych na Mazowszu

W 17 powiatach województwa mazowieckiego powstaną automatyczne stacje meteorologiczne. Powiaty dostaną na ten cel dofinansowanie z budżetu województwa, które w sumie wyniesie blisko 797 tys. zł. Na Mazowszu działa 6 takich stacji. Zagęszczenie tej sieci pozwoli na bardziej precyzyjne określenie obszaru tzw. suszy rolniczej. Takie informacje potrzebne są rolnikom do uzyskania odszkodowania za poniesione straty. Dodatkowo analiza danych pomoże rolnikom w dostosowaniu struktury upraw do panujących na terenie powiatu warunków pogodowych.

 

6,6 mln zł na wozy strażackie

Mazowieckie jednostki OSP wzbogacą się o 66 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Sejmik zgodził się na wsparcie zakupu tych samochodów. O pomoc finansową mogły ubiegać się miasta i gminy, które uzyskały promesę z budżetu państwa, narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. W sumie kwota dofinansowania wyniesie 6,6 mln zł, czyli po 100 tys. zł na samochód.

 

Blisko 7 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie 90 mazowieckich zabytków

Sejmik uruchomił blisko 7 mln zł na renowację 90 mazowieckich zabytków. Prace konserwatorskie prowadzone będą w 68 obiektach należących do kościelnych osób prawnych, 13 będących własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz 9 podlegających organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i innym podmiotom.

 

Stypendia zawodowe

Uczniowie szkół zawodowych będą mogli ubiegać się o stypendia w roku szkolnym 2020/2021. Mazowiecki samorząd planuje nagrodzić w ten sposób 519 zdolnych uczniów. Warunkiem jest m.in. uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nie mniejszej niż 5, a z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych – 4,5. O stypendium będą mogli ubiegać się również uczniowie, którzy w tym roku ukończyli szkoły podstawowe. W ich przypadku średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie może być niższa niż 5,25, a z trzech wybranych – 5. Stypendysta dostanie 5,7 tys. zł. Projekt finansowany jest z funduszy europejskich.

 

Pomoc dla powodzian

Mieszkańcy południowych terenów Polski doświadczyli w ostatnich tygodniach tragicznych skutków powodzi. Radni zdecydowali o przeznaczeniu 200 tys. zł pomocy finansowej dla Jasła na odbudowanie zniszczonych w wyniku tego żywiołu dróg. Z prośbą o pomoc zwrócił się do mazowieckiego samorządu burmistrz tego miasta.

 

Zmiany w budżecie

Sejmik znowelizował budżet województwa na 2020 r. Zmiany związane są przede wszystkim z oszczędnościami, zmniejszaniem planowanych kwot zadań inwestycyjnych oraz przesunięciami środków na kolejne lata w działach dotyczących dróg wojewódzkich, szpitali i instytucji kultury. Radni zgodzili się też m.in. na zakup robota chirurgicznego da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (9,7 mln zł), robota dla Oddziału Neurochirurgii (5,6 mln zł) i do endoprotezoplastyki stawu kolanowego (4,7 mln zł) dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Na pokrycie strat netto podmiotów leczniczych przeznaczyli 100 mln zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Z powodu niedających się przewidzieć okoliczności, 22 gminy rozpoczęły później niż zakładano program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki dla osób starszych. W związku z tym zmniejszono wysokość pomocy finansowej z 200,6 tys. zł na 175,3 tys. zł. Radni wprowadzili ponadto zmiany do regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni artystycznych. Zgodzili się również na udzielenie gminie Somianka pomocy finansowej na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Somiance w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej.


 

Źródło mazovia.pl
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments