Ścięciel ma swojego sołtysa i radę sołecką

W piątek, 19 sierpnia odbyły się pierwsze wybory na sołtysa i do rady sołeckiej w nowo utworzonym sołectwie Ścięciel.

 

Na początku listopada 2021 roku informowaliśmy o wpłynięciu do Rady Miasta i Gminy Chorzele wniosku mieszkańców wsi Ścięciel dotyczącego utworzenia nowego sołectwa i tym samym wyłączenia wsi z sołectwa Mącicie. Mieszkańcy wsi swój wniosek motywowali poczuciem „niedoinformowania”.

– Do wystąpienia z powyższą prośbą skłoniło nas poczucie braku wpływu na to, co się dzieje w gminie Chorzele, a co dotyczy naszych spraw. Powodem jest brak własnego reprezentanta – mieszkańca wsi. Teoretycznie powinien reprezentować nas sołtys w Mącicach, w praktyce nie wychodzi to najlepiej. Doskwiera nam zwłaszcza niedoinformowanie. Jedynym kanałem informacyjnym jest tablica we wsi Mącice, ale wieś ta leży z boku uczęszczających przez mieszkańców Ścięciela tras do Wielbarka i Chorzel, którymi udajemy się po zakupy, do urzędu lub do pracy. Rzadko ktoś z mieszkańców trafia do Mącic i zapoznaje się z informacjami na tablicy – pisali mieszkańcy Ścięciela.

 

W styczniu radzie udało się wypracować stanowisko, które pozytywnie opiniowało utworzenie nowego sołectwa. Potem przeprowadzono konsultacje społeczne.

Uchwała na mocy, której utworzone zostało sołectwo Ścięciel weszła w życie 5 sierpnia.

W miniony piątek, 19 sierpnia mieszkańcy Ścięciela uczestniczyli w wyborach nowego sołtysa i rady sołeckiej. Frekwencja dopisała. W głosowaniu wzięły udział prawie wszystkie uprawnione do tego osoby.

Nowym sołtysem został Jarosław Niski, a w radzie sołeckiej zasiedli: Andrzej Zalewski, Adam Jurczyk oraz Halina Czarnecka.

 

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments