Sąd ogłosił upadłość spółki Jategra!

Wracamy do głośnej sprawy przasnyskiego przedsiębiorstwa JATEGRA. Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłosił upadłość spółki. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Janusza Mierzejewskiego. Powyższe dobrze rokuje dla byłych i pokrzywdzonych pracowników spółki. Sprawę monitoruje „Gazeta w Przasnyszu”.

– Miałem wątpliwość, czy spółka ta posiada wystarczające środki, które pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Jak się jednak okazało białostocki Sąd znalazł jednak podstawy, aby taką upadłość ogłosić. To dobra informacja. Otwiera ona drogę do skorzystania przez pokrzywdzonych pracowników z ustawowych form wsparcia. Ponadto pracownicy jako wierzyciele spółki – o ile syndyk wygospodaruje z masy środki finansowe – będą zaspokajani w wyższej kategorii niżeli pozostali wierzyciele – komentuje aplikant radcowski Łukasz Machałowski ( www.facebook.com/GwP-Porady-Prawne ), zaangażowany w sprawę.

Postanowienie w tej sprawie Sąd wydał w dniu 6 grudnia 2016 r. W praktyce oznacza to, że pokrzywdzeni pracownicy spółki mogą ubiegać się o wypłatę należnych im wynagrodzeń od instytucji państwowej. Wypłata bowiem takich środków uzależniona jest od niewypłacalności (tu: upadłości) pracodawcy. Przypomnijmy, że o sytuacji w przasnyskiej spółce „JATEGRA” informowały także media ogólnopolskie. Pracownicy tej spółki od wielu miesięcy nie otrzymywali wynagrodzeń, a tym którzy rozwiązali stosunek pracy nie miał kto wydać świadectw pracy. Okoliczności tej sprawy wskazują, że doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki, a także niezgłoszenia w terminie przez ówczesny Zarząd spółki wniosku o ogłoszenie upadłości. W tej sprawie prowadzone są postępowania karne. Aktualnie prowadzone są też sprawy pracownicze, które mają zrekompensować pokrzywdzonym pracownikom chociażby minimum krzywd jakich doznali w wyniku współpracy z wskazaną spółką. Sprawy te są w toku.

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments