Ruszył nabór wniosków dla rodzinnych ogródków działkowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy miesięczne, trwające od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja do 30 czerwca 2022 r.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów tj.:

  • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
  • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
  • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Dofinansowane zostaną projekty, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

 

Wnioski mogą składać stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia ogrodowe. Uprawniony podmiot może złożyć więcej niż jeden wniosek, jednak jeden ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.

Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W przypadku bardzo dużych ROD, obejmujących więcej niż 400 działek kwota może być nieco wyższa.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do 31 sierpnia 2023 r. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r.

Ubiegając się o dofinansowanie projektu wnioskodawca, nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, w zakresie kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem.

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments