Rusza rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i Szkoły Podstawowej w Krasnem.

Od dnia 1 marca 2021r. prowadzona będzie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (grupa 3, 4, 5 i 6 latków) oraz pierwszych klas Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem na rok szkolny 2021/2022.

 

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Dziecko, które roku szkolnym 2021/2022 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej https://spkrasne.edupage.org/news/#399  lub w siedzibie placówki oświatowej.
 3. Nabór prowadzi się zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Krasne. Harmonogram czynności:
 4. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
 7. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni do dyrektora placówki.
 8. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2021 r.

 

Źródło UG
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments