Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego

Od piątku, 25 sierpnia do 8 września potrwa zgłaszanie projektów do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 150 tys. złotych.

 

W piątek, 25 sierpnia rusza możliwość zgłaszania projektów do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. Ten etap potrwa do 8 września.

Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 150 tys. złotych, czyli o 100 tys. zł mniej, niż w roku ubiegłym.

– Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniając się do poprawy funkcjonowania naszych lokalnych społeczności – informuje Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

W tym roku Powiat Przasnyski postanowił wprowadzić kilka zmian, aby ułatwić mieszkańcom start w konkursie.

– Nadchodzi kolejne rozdanie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego! Uprościliśmy część zasad. Podczas posiedzenia Rady Powiatu Przasnyskiego 26 lipca 2023 r. radni jednogłośnie przyjęli zasady organizacji najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami będzie część wydatków budżetowych powiatu na rok 2024 w kwocie 150 tys. zł. Najważniejszą zmianą w bieżącym rozdaniu jest rezygnacja z puli powiatowej, ponieważ całość środków zostanie rozdysponowana pomiędzy pule gminne. Uproszczono także zasady poparcia dla zgłaszanych wniosków, a etapy harmonogramu będą realizowane szybciej – wyjaśniają organizatorzy.

 

Podział środków jest oparty na liczbie mieszkańców zamieszkujących poszczególne gminy.

– Miastu Przasnysz przypadnie 36 tys. zł, zaś Miastu i Gminie Chorzele – 24 tys. zł. Po 21 tys. zł przypadnie gminom Przasnysz i Jednorożec. Dla gmin Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała limit do rozdysponowania wyniesie po 16 tys. zł dla każdego samorządu. Maksymalna wysokość środków na realizację jednego zadania nie może przekroczyć wartości puli dla poszczególnych gmin – dodaje Powiat Przasnyski.

Prawo zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego mają wszyscy mieszkańcy. Nawet osoby małoletnie, jeśli do swojego formularza będzie dołączona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Projekty powinny mieścić się w granicach administracyjnych powiatu przasnyskiego i uwzględniać uniwersalne projektowanie, w taki sposób by były użyteczne dla wszystkich, a także mogły być zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego. Muszą mieścić się także w zadaniach własnych powiatu.

Pomysły nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa i muszą być zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku nie naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Warto pamiętać, że do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę poparcia z wymaganą liczbą podpisów mieszkańców powiatu:

  • dla Miasta Przasnysz – 15,
  • dla Miasta i Gminy Chorzele – 10,
  • dla Gminy Przasnysz – 6,
  • dla Gminy Jednorożec – 6,
  • dla Gminy Czernice Borowe – 3,
  • dla Gminy Krasne – 3,
  • dla Gminy Krzynowłoga Mała – 3.

Weryfikacja zgłoszonych projektów rozpocznie się 11 września i potrwa do 25 września. Ogłoszenie listy projektów przyjętych do głosowania oraz projektów odrzuconych odbędzie się do 28 września 2023 roku.

 

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments