Rozwój regionalny: działania urzędu wojewódzkiego w 2012 r.

Certyfikacja wydatków na rzecz rozwoju regionu, koordynacja projektów dotyczących przebudowy dróg lokalnych i usuwania skutków powodzi na terenie województwa mazowieckiego – to główne zadania Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w 2012 r.

Jedną z kompetencji Wojewody Mazowieckiego jest certyfikacja wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jest to ostatni etap kontroli wydatków przed wypłatą środków przez Komisję Europejską. W 2012 roku scertyfikowano wydatki w wysokości 1 mld 258 milionów złotych.

Wydział koordynowali realizację i rozliczenie 31 inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” o łącznej wartości dofinansowania ponad 19 mln zł. Udało się zmodernizować lub wybudować ponad 88,5 km dróg gminnych i powiatowych.

Zespół odpowiedzialny za obsługę przedsięwzięć związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej i hydrotechnicznej zrealizował 161 zadań o łącznej wartości dofinansowania ponad 67,6 mln zł. 159 projektów zostało sfinansowanych z budżetu państwa. Ze środków tych wyremontowano/odbudowano ponad 130 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 7 mostów, ponad 24 km rowów odwadniających i 88 km wałów przeciwpowodziowych. Zadania dofinansowano kwotą 65,5 mln zł. Środki na 2 projekty pochodziły z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – kwota dofinansowania wyniosła 2,1 mln zł. W ramach tych zadań odbudowano ponad 5 km wałów przeciwpowodziowych i odtworzono ponad 3,9 km dna i brzegów rzek.

Pracownicy Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich przeprowadzili 72 kontrole projektów, z czego 24 dotyczyły „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zaś 25 działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych finansowanych ze środków budżetu państwa i Funduszu Solidarności UE. W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego odbyły się 23 kontrole. Projekty te sprawdzano pod kątem zabezpieczenia trwałości inwestycji przez podmioty publiczne – przez okres pięciu lat nie mogą one bowiem zostać poddane zasadniczej modyfikacji.


Urząd Wojewódzki w Warszawie


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments