Rozprawa doktorska Andrzeja Białego znalazła się w Elektronicznej Encyklopedii Historii Białorusi

Rozprawa doktorska przasnyszanina Andrzeja Białego znalazła się w Elektronicznej Encyklopedii Historii Białorusi 1921-1991, artykuł o Benedykcie Dybowskim z kolei, w Bibliotece Elektronicznej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

 

Rozprawa doktorska przasnyszanina Andrzeja Białego pt. Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939, znalazła się w Elektronicznej Encyklopedii Historii Białorusi 1921-1991. Wraz z dokumentem znalazł się tam również opis dotyczący książki, co jak na obecnie panującą na Białorusi sytuację polityczną, jest informacją pozytywną.

„Autor książki ukazuje nieznane fakty i problemy życiowe z jakimi spotykało się społeczeństwo polskie mieszkające na Białorusi Sowieckiej (według spisu 97,5 tys. osób, a według autora około 300 tys.). Przedstawiona jest sytuacja po wojnie polsko – bolszewickiej, represje w stosunku do szlachty i ziemiaństwa polskiego (nacjonalizacja i niszczenie dorobku pokoleń, zesłania w celu cywilizacji Syberii, Ałtaju, Kazachstanu, Dalekiego Wschodu lub oskarżenia „wróg narodu” co równało się karze śmierci przez rozstrzelanie). Ukazana jest także walka z religią i Kościołem Katolickim, który przez wieki był lepiszczem narodu polskiego. Przedstawione jest także to, jak przebiegała ideologizacja szkolnictwa, tworzenie i wychowywanie Polaka sowieckiego, niszczenie więzi rodziny polskiej, odrzucenie wartości chrześcijańskich, etyki i moralności.

Po zniszczeniu pozostałości szlachty i ziemiaństwa polskiego przystąpiono do eliminacji włościan polskich. Chłopów prowadzących wydajne gospodarstwa rolne wyróżniające się w stosunku do innych nazwano kułakami. Grupę tą oskarżono o działalność kontrrewolucyjną, szpiegostwo na rzecz Polski, zniszczono przez konfiskaty, zesłania całych rodzin w głąb Rosji Sowieckiej. To jednak nie koniec gehenny narodu polskiego. W latach 1937-1938 Polacy zostali oskarżeni o zdradę, szpiegostwo, działalność antypaństwową, przygotowanie do wybuchu wojny. W tych to latach została przeprowadzona na terenie Rosji Sowieckiej akcja oczyszczenia z ludności polskiej. Wprowadzono pojęcie „Polak – wróg narodu”, co oznaczało karę śmierci. Ile zginęło Polaków trudno powiedzieć, ponieważ dane nie są wiarygodne. Pod Mińskiem znajduje się miejsce kaźni Kuropatwy, około 300 tysięcy pomordowanych, w tym Polacy, ale cały czas odkrywane są coraz to nowe wielkie miejsca (Kuropatwy Witebskie, Kuropatwy Orszańskie)” –  napisano w Encyklopedii.

To nie jedyna publikacja autorstwa przasnyszanina w zbiorach białoruskich. W Bibliotece Elektronicznej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego znajduje się artykuł dr Białego o polskim przyrodniku, podróżniku i odkrywcy, Benedykcie Dybowskim.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments