Rozpoczęto wypłacanie świadczenia z czternastej emerytury

W piątek pierwsi emeryci i renciści otrzymali wypłaty dodatkowych świadczeń. Emerytura trafi do ponad 9 milionów świadczeniobiorców.

 

„Czternastka” wypłacana jest z urzędu w terminie płatności listopadowych świadczeń. Wypłaty są realizowane na ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń, gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy. Ze względu na fakt, że 1 listopada jest dniem wolnym od pracy, pierwsze świadczenia trafiły do emerytów i rencistów już 29 października.

 

Komu przysługuje czternasta emerytura

Świadczenie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

 

W przeciwieństwie do „trzynastki”, która trafi do każdego emeryta i rencisty, przy wypłacie czternastej emerytury obowiązuje kryterium dochodowe. To 2900 zł brutto, ale co ważne – zastosowana zostanie tu zasada złotówka za złotówkę. Zdecydowana większość, ok. 8 mln osób, otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób – w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej.

 

Czternasta emerytura wypłacana z urzędu

„Czternastka” wypłacana jest z urzędu, co oznacza, że emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.

Z kwoty czternastej emerytury nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu. Oznacza to, że kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie ma wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub inne wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną).

 

Źródło gov.pl
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments