Robocze spotkanie Zarządu Powiatu z wójtami i burmistrzami miast i gmin powiatu przasnyskiego.

15 stycznia 2019 r. z inicjatywy starosty Krzysztofa Bieńkowskiego, w przasnyskim starostwie odbyło się robocze spotkanie z wójtami i burmistrzami z terenu naszego powiatu. Włodarze wspólnie debatowali na temat bieżących wyzwań i problemów, z którymi mierzą się lokalne samorządy.

Przedstawiciele poszczególnych samorządów zgłosili Zarządowi wiele potrzeb, w zakresie których oczekują pomocy i wsparcia ze strony powiatu. Są to często podstawowe potrzeby mieszkańców, jak na przykład dostęp do bieżącej wody.

Starosta odpowiadając na zgłaszane postulaty poinformował, że choć Zarząd Powiatu zdaje sobie sprawę z istniejących potrzeb, to obecnie jest związany rozpoczętymi inwestycjami, jak np. Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju, rozpoczęta budowa obwodnicy w Chorzelach, planowany zalew w Chorzelach czy hala sportowa z płytą sztucznego lodowiska w Przasnyszu. W związku z tym powiat ma ograniczone możliwości, by wspierać inne projekty, których potrzebują mieszkańcy miast i gmin.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments