Rekrutacji do PWSZ w Ciechanowie na półmetku.

Dobiegł końca pierwszy etap rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, który wypadł wyjątkowo dobrze. Jak dotychczas największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się pielęgniarstwo i ekonomia. Dobrze przebiega też rekrutacja na studia stacjonarne na innych kierunkach. Można zatem stwierdzić, że zarówno kierunki inżynierskie jak i licencjackie cieszą się dużym zainteresowaniem maturzystów. Coraz więcej młodzieży wybiera naukę bliżej miejsca zamieszkania i tym samym korzysta z szerokiej oferty edukacyjnej PWSZ w Ciechanowie.

Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie i Mławie to jedyna w naszym rejonie uczelni publiczna, oferującej bezpłatne studia stacjonarne. Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne oraz społeczno-humanistyczne. Oferta uczelni obejmuje dziewięć kierunków kształcenia: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, pedagogika, pielęgniarstwo, elektronika i telekomunikacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, są to studia inżynierskie na kierunkach technicznych i licencjackie na pozostałych.

            Misją uczelni jest dobre przygotowanie studentów pod względem oczekiwań przyszłych pracodawców. Mury uczelni ma opuścić kompetentny absolwent, specjalista w pełni przygotowany do wykonywania zawodu. Dlatego od 2013 roku Uczelnia funkcjonuje w praktycznym profilu kształcenia – mniej zajęć teoretycznych, a więcej praktycznych. Z raportu MNiSW podsumowującego losy absolwentów wyższych uczelni wynika, że zdecydowana większość osób opuszczających mury naszej uczelni znajduje zatrudnienie. W przypadku pielęgniarstwa i kierunków technicznych jest to zatrudnienie sięgające 98-100 %. Nic więc dziwnego, że PWSZ w Ciechanowie jest postrzegana jako uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem pracodawców, administracją samorządową, środowiskiem edukacyjnym oraz odpowiadająca na oczekiwania mieszkańców północnego Mazowsza.

Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny, pozwalający studiować na naszej uczelni studentom, którzy założyli niedawno własne rodziny lub wywodzą się z rodzin mniej zamożnych. W roku akademickim 2015/2016 stypendium socjalne wynosi od 450-750 zł, a stypendium rektora dla najlepszych studentów do  800 zł.

            Biorąc pod uwagę zgłaszane przez rodziców postulaty od nowego roku akademickiego uruchamiamy Uniwersytet Dziecięcy. Na tą formę edukacyjną zapraszamy dzieci w wieku 5 do 8 lat. Zajęcia Uniwersytetu będą się odbywały raz w miesiącu w soboty. Dzieci w czasie zajęć i przerw będą pod opieką organizatorów.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów w PWSZ w Ciechanowie i Mławie trwa nadal. Na chętnych czekamy do 20 września. Szczegółowe informacje o rekrutacji a także informacje z życia Uczelni można znaleźć na stronie www.pwszciechanow.edu.pl

Zastanów się i podejmij właściwą decyzję.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments